Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Пільги сім"ям з дітьми (Льготы семьям с детьми)

Название (рус.) Льготы семьям с детьми
Кем принят Інші
Тип документа Консультації
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ПІЛЬГИ СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ

"Вісник податкової служби України"

N 16, квітень 2000 р.

Зінаїда Мороз,

заступник начальника Головного управління оподаткування фізичних осіб ДПА України

При оподаткуванні прибутковим податком доходів громадян слід мати на увазі, що чинним законодавством з цього питання встановлено ряд пільг для громадян, які мають дітей. Згідно з п. 2 ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (зі змінами і доповненнями) сукупний оподатковуваний дохід громадян додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний місяць встановленого чинним законодавством розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (на сьогодні - це 17 грн.) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних заробітних плат.

Відповідно до Закону України від 25.12.98 р. N 366-XIV "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" мінімальна заробітна плата становить 74 грн. Враховуючи положення ст. 3 цього Закону, починаючи з 1 січня 1999 року місячний сукупний оподатковуваний дохід одного з батьків, якщо він не перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, зменшується на розмір одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину віком до 16 років.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується з місяця народження дитини. Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16-річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців.

Для одержання пільги один з батьків подає копію свідоцтва про народження дитини за місцем основної роботи (служби, навчання) до виплати заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості дітей - не пізніше 15 числа наступного після такої зміни місяця.

При обчисленні прибуткового податку податковими органами копії свідоцтв про народження дітей подаються громадянами одночасно з декларацією про одержані доходи.

Батькам, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зменшення сукупного оподатковуваного доходу провадиться одному з них за їхнім вибором. Якщо один з подружжя (чоловік, дружина) користується пільгою відповідно до пп. "д" п. 1 ст. 5 чи пунктів 3 та 4 ст. 6 Декрету, то другий з них (чоловік, дружина) не втрачає права на одержання пільги на дітей. Якщо в одного з подружжя є діти від попереднього шлюбу, то другий, який не є батьком (матір'ю), також має право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на розмір неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину віком до 16 років.

Право на пільгу мають також особи, які не перебувають у шлюбі, - одинокі матері, вдови (вдівці). У разі якщо шлюб розірвано, зменшення сукупного оподатковуваного доходу провадиться тому з батьків, з ким проживають діти.

З метою зменшення кількості довідок про те, що інший з подружжя не користується пільгою на дітей віком до 16 років, зменшення сукупного оподатковуваного доходу провадиться за місцем роботи дружини (матері). При одержанні цієї пільги за місцем роботи чоловіка (батька), в разі необхідності і за бажанням подружжя, крім копії свідоцтва про народження дітей він має подати довідку з місця роботи дружини про те, що вона не користується цією пільгою.

Кабінет Міністрів України постановою від 23.06.93 р. N 470 "Про ставки оподаткування доходів працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній промисловості, та зменшення податку багатодітним сім'ям" надав додаткову пільгу щодо прибуткового податку для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років. Утримувана сума прибуткового податку в такому випадку одного з батьків (опікунів, піклувальників) зменшується на 50 відсотків. При цьому зменшення розміру податку в одного з батьків багатодітних сімей на 50 відсотків провадиться від суми податку, обчисленого з урахуванням пунктів 1 та 2 ст. 6 Декрету про прибутковий податок з громадян.

При наданні пільги з прибуткового податку багатодітним громадянам, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років, слід мати на увазі, що коли сукупний місячний оподатковуваний дохід таких громадян не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то надається пільга у вигляді додаткового зменшення місячного сукупного оподатковуваного доходу на суму, що не перевищує розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину віком до 16 років, потім сума прибуткового податку, розрахована за основною шкалою ставок прогресивного оподаткування, зменшується на 50 відсотків.

У разі коли місячний сукупний оподатковуваний дохід перевищує 10 мінімальних заробітних плат, надається тільки одна пільга у вигляді зменшення нарахованої суми прибуткового податку на 50 відсотків.

Крім того, згідно з п. 4 (пп. "е") ст. 6 Декрету сукупний оподатковуваний дохід одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду, зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 зазначеної статті. Ця пільга надається на підставі пенсійного посвідчення, довідки органу охорони здоров'я, що підтверджує необхідність постійного догляду, довідки житлового органу про проживання інваліда (інвалідів) з дитинства з батьками.

Якщо інваліди з дитинства мають самостійні джерела доходів, при оподаткуванні їх сукупний оподатковуваний дохід зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів щомісяця.

Зазначені пільги протягом календарного року поширюються на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи. При виникненні права на пільги протягом року вони надаються з місяця, в якому було подано необхідні документи. У разі несвоєчасного подання документів з поважних причин пільга надається з місяця виникнення такого права за рішенням власника або уповноваженого ним органу, або керівника податкової інспекції, але не раніше як з початку календарного року.

До сукупного оподатковуваного доходу громадян у період, за який здійснюється оподаткування, не включаються: допомога по вагітності та пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років; допомога по догляду за дитиною-інвалідом; допомога на дітей одиноким матерям та допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, а також тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або коли стягнення аліментів неможливе.

Зазначені суми допомоги не включаються до сукупного оподатковуваного доходу тих осіб, кому вони виплачуються, і в розмірах, визначених відповідними рішеннями уряду. (У громадян, які сплачують аліменти, прибутковий податок утримується із загальної суми сукупного оподатковуваного доходу без вирахування аліментів.)

Не включаються до сукупного оподатковуваного доходу суми щорічної і щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і стали інвалідами; щорічної допомоги на оздоровлення дітей, а також вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних.

Не включатимуться до сукупного оподатковуваного доходу суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України. Зазначені суми не включатимуться до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян, на користь яких юридичною чи фізичною особою було проведено такі виплати.

Пільги батькам

Які пільги мають батьки при обкладанні доходів прибутковим податком, якщо вони виховують дітей віком до 16 років? Громадянин за місцем основної роботи отримує щомісяця заробітну плату в розмірі 120 гривень і подав до бухгалтерії довідку про наявність однієї дитини віком до 16 років. На яку суму зменшується його сукупний оподатковуваний дохід?

(В. Аврамов, Донецька обл.)

Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" сукупний оподатковуваний дохід додатково зменшується на суму встановленого чинним законодавством розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру 10 мінімальних місячних заробітних плат.

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16-річного віку.

Сукупний оподатковуваний дохід у даному випадку становить 103 гривні (120 грн. - 17 грн. (н. м.) = 103 грн.).

Багатодітна сім'я "чорнобильців"

Які пільги при обкладанні прибутковим податком надаються багатодітній сім'ї, котра постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесена до III категорії?

Відповідно до пп. "г" п. 4 ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" сукупний оподатковуваний дохід зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 цієї статті, у громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до III та IV категорій.

Крім того, згідно з пп. "б" п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. N 470 "Про ставки оподаткування доходів працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, та зменшення податку багатодітним сім'ям" для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, сума прибуткового податку зменшується на 50 відсотків одному з батьків (опікунів, піклувальників).

До сукупного оподатковуваного доходу такої категорії громадян не включаються компенсаційні виплати у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсацій за невикористану відпустку при звільненні, а саме: сума виплат щорічної і щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і стали інвалідами, а також щорічної допомоги на оздоровлення дітей, компенсація 50 відсотків вартості продуктів харчування, допомога по державному соціальному страхуванню (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), одноразова компенсація особам, які стали інвалідами, та сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, і державні пенсії.

Пільга інвалідам

Інвалід з дитинства відпрацював неповний місяць і подав заяву на звільнення (з 10.06.96 р.). Йому нараховано заробітну плату в сумі 118 грн. Яку суму прибуткового податку потрібно було утримати з його заробітку? Чи надається йому пільга у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів у цьому випадку?

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (пп. "в" п. 4 ст. 6) сукупний оподатковуваний дохід інвалідів з дитинства, інвалідів І і II груп (крім інвалідів, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), за кожний місяць зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 цієї статті. Неоподатковуваний мінімум з 01.10.95 р. становить 17 грн.

Оскільки згідно з п. 1 ст. 6 цього Декрету до шкали ставок прогресивного оподаткування введено один неоподатковуваний мінімум, то при обчисленні прибуткового податку з сукупного доходу громадян, які мають право на зменшення місячного сукупного оподатковуваного доходу на п'ять, десять чи п'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів, слід виключати чотири, дев'ять та чотирнадцять неоподатковуваних мінімумів (наказ ГДПІ України від 01.09.94 р. N 88 "Про внесення змін і доповнень до інструкції "Про прибутковий податок з громадян"). Далі з решти доходу податок вираховується за шкалою ставок прогресивного оподаткування.

У даному випадку сукупний оподатковуваний дохід зазначеного громадянина зменшується на суму чотирьох неоподатковуваних мінімумів, що становить 68 грн. (17 грн. х 4). Оподатковуваний дохід, таким чином, становить 50 грн. (118 - 68). З цього доходу за шкалою ставок прогресивного оподаткування податок становитиме 3 грн. 30 коп. [(50 -17) х 10% : 100].

Отже, з доходу слід було утримати 3 грн. 30 коп. прибуткового податку.

При звільненні протягом року з основного місця роботи (служби, навчання) бухгалтерія підприємства повинна скласти остаточний розрахунок за відпрацьований період і видати громадянину довідку про суми доходу, нарахованого у поточному році, і утриманого податку. При працевлаштуванні на іншу роботу (постійно, тимчасово) громадянин повинен подати цю довідку до бухгалтерії за новим місцем роботи.

Інваліди по зору

Які пільги щодо прибуткового податку надаються інвалідам I і II груп по зору?

Відповідно до пп. "в" п. 4 ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" встановлено, що сукупний оподатковуваний дохід інвалідів з дитинства, інвалідів І і II груп (крім інвалідів, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), і, зокрема, інвалідів І і II груп по зору зменшується за кожний місяць до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, пп. "в" п. 1 ст. 5 зазначеного Декрету встановлено, що до сукупного оподатковуваного доходу, одержуваного громадянами за період здійснення оподаткування, не включаються державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій.

Пільги батькам дитини-інваліда

Який порядок надання пільг щодо прибуткового податку батькам, які виховують інваліда з дитинства?

Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (ст. 6) передбачено, що сукупний оподатковуваний дохід одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків (обох), які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду, зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів за кожний місяць.

Пільга надається на підставі пенсійного посвідчення, довідки органів охорони здоров'я, що підтверджує необхідність постійного догляду, а в частині проживання інваліда (інвалідів) з дитинства з батьками - довідки житлового органу.

Якщо в сім'ї виховують одного інваліда з дитинства, який проживає з батьками і потребує постійного догляду, пільга щодо прибуткового податку надається одному з батьків за їх вибором.

При одержанні пільги за місцем роботи чоловіка він має подати додатково довідку про те, що дружина з якоїсь причини не користується цією пільгою.

Крім того, сукупний оподатковуваний дохід самих інвалідів з дитинства у разі одержання ними такого доходу зменшується за кожен місяць до п'яти неоподатковуваних мінімумів.

"Афганці"

Яким чином здійснюється оподаткування заробітної плати громадянина, що становить 320 гривень, який виховує дитину віком до 16 років і як військовослужбовець проходив службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан?

Відповідно до п. 1 Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 р. N 146/96-ВР "Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян" до прийняття Закону України про прибутковий податок з громадян при визначенні розміру прибуткового податку з доходів учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", застосовуються норми ст. 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік" і надається пільга щодо зменшення сукупного оподатковуваного доходу до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, включаючи розміри вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".

Якщо платник податку має право на одержання пільги з кількох підстав, йому надається лише одна - найбільша.

Інвалід війни працює за сумісництвом

Інвалід війни працює на малому підприємстві за сумісництвом. З його заробітку щомісяця утримується прибутковий податок у розмірі 20 відсотків. Після подання декларації про доходи за минулий рік утримані кошти повертаються на його рахунок до Ощадбанку десь через півтора року. Чи правильно це?

Порядок надання пільг щодо прибуткового податку для всіх громадян, незалежно від їх соціального статусу, регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", яким встановлено, що зазначена пільга надається підприємствами, установами або організаціями громадянам протягом календарного року тільки на доходи, отримані ними за місцем основної роботи (там, де ведеться трудова книжка); не за місцем основної роботи - податковими інспекціями за місцем постійного проживання громадян при нарахуванні річної суми податку за сукупним оподатковуваним доходом на підставі декларацій, поданих ними до 1 березня наступного за календарним року.

Крім того, слід зазначити, що із сум доходів, одержаних громадянами не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснюваних на підставі договорів цивільно-правового характеру, податок нараховується у джерела виплати за ставкою 20 відсотків.

Статтею 9 Декрету визначено порядок обчислення прибуткового податку із сукупного річного оподатковуваного доходу громадян. Прибутковий податок із річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку із місячних доходів.

На підставі поданої громадянином декларації до податкового органу за місцем проживання йому буде проведено перерахунок сукупного оподатковуваного доходу та надано пільги як учаснику Великої Вітчизняної війни у вигляді зменшення місячного сукупного оподатковуваного доходу до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пільга надається на підставі документів, що засвідчують належність громадянина саме до цієї категорії пільговиків.

Обчислення сукупної річної суми податку на підставі декларації про доходи, одержані громадянами у звітному році як за основним, так і не основним місцем роботи, з урахуванням у відповідних випадках пільг щодо прибуткового податку провадиться податковими органами протягом двох місяців із дня отримання декларації.

Сума переплати податку за наслідками перерахунків прибуткового податку з сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік підлягає поверненню платнику або ж зараховується за його письмовою заявою в рахунок майбутніх платежів не пізніше місяця після проведення розрахунку.

Донараховані суми податку підлягають сплаті платниками у терміни, зазначені у платіжних повідомленнях, які мають бути надіслані (вручені) їм податковими органами не менш як за 15 днів до закінчення терміну сплати.

Підприємець - інвалід війни

Інвалід війни разом з дружиною займається бізнесом, має патент, зареєстрований у податковій інспекції. Чи має він право на пільги щодо сплати податку?

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" пільга щодо прибуткового податку з громадян - ветеранів війни, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається в межах 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні становить 255 грн. на місяць, виходячи із діючого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - 17 грн. на місяць. За рік сума, яка не обкладатиметься прибутковим податком з громадян - ветеранів війни, становить 3060 грн., тоді як у інших громадян - всього 204 грн. на рік.

Пільга щодо прибуткового податку з громадян протягом року надається громадянам на доходи, отримані ними за місцем основної роботи, тобто там, де ведеться трудова книжка громадянина.

На доходи, отримані не за місцем основної роботи, пільга щодо прибуткового податку з громадян протягом року не надається. Вона надається громадянам податковим органом при обчисленні річної суми податку на підставі декларації про доходи, яку громадяни повинні подати до податкової інспекції за місцем проживання до першого березня наступного за звітним року.

Для забезпечення соціального захисту громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передбачено цілий ряд пільг, серед яких є звільнення цих громадян від сплати інших податків.

Зокрема, згідно зі ст. 12 Закону України від 19.09.96 р. "Про плату за землю" ветерани війни звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки в межах норм, встановлених Земельним кодексом України.

Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. "Про державне мито" (зі змінами і доповненнями) інваліди Великої Вітчизняної війни звільняються від сплати державного мита за здійснення в їхніх інтересах дій та видачу документів, які мають юридичний характер.

Ветерани війни - власники транспортних засобів повинні знати, що з 1 січня 2000 року вони звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів:

щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 (для інвалідів I і II груп - незалежно від об'єму двигуна) або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3, чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м..

Якщо ветеран війни в установленому законодавством порядку здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи з продажу товарів на ринку, то згідно зі ст. 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" він має право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від такої діяльності, - зі сплатою авансових платежів прибуткового податку з оціночного доходу на загальних підставах чи за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту при дотриманні відповідних умов, передбачених цією статтею.

Розмір фіксованого податку встановлюється відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі й не може бути меншим 20 та більшим 100 гривень на місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

У разі здійснення підприємницької діяльності з використанням найманої праці або за участю членів сім'ї розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Отже, якщо ветеран війни - суб'єкт підприємницької діяльності обрав спосіб оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, за фіксованим податком і сплачує його, то на такі доходи не поширюється положення статей 5 і 6 вищезазначеного Декрету, тобто пільг щодо сплати фіксованого податку законодавством не передбачено.

Якщо ж розмір фіксованого податку для підприємця непосильний, він може здійснювати свою діяльність на загальних підставах з поданням щоквартально декларацій про доходи до податкового органу за місцем проживання і сплачувати прибутковий податок авансом з оціночного оподатковуваного доходу, при визначенні якого будуть враховуватися пільги щодо нього, встановлені чинним законодавством.