Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Порядок пересилання поштових відправлень ( 445 ) (Порядок пересылки почтовых отправлений)

Название (рус.) Порядок пересылки почтовых отправлений
Кем принят Державнi акцiонернi компанiї
Тип документа Порядок
Рег. номер 445
Дата принятия 31.10.2001
Дата внесения изменений 22.11.2002
Дата регистрации в Минюсте 29.11.2002
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:


УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
"УКРПОШТА"

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Українського
державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта"
31.10.2001 N 445
на заміну "Почтовых правил.
Технологическая часть"
(наказ Міністерства
зв'язку СРСР
від 13 березня 1984 р. N 93)

ПОРЯДОК
ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Порядок пересилання поштових відправлень (далі - Порядок)
визначає порядок приймання, обробки, перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень.
2. Дія цього Порядку поширюється на державне підприємство
поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - ДППЗ).
3. У ДППЗ послуги поштового зв'язку надають:
а) об'єкти поштового зв'язку: поштамти, вузли поштового
зв'язку (ВуПЗ), відділення поштового зв'язку (ВПЗ), у тому числі
пересувні відділення поштового зв'язку (ПВПЗ), пункти поштового
зв'язку (ППЗ);
б) працівники поштового зв'язку, які визначаються керівниками
поштамтів (вузлів поштового зв'язку) для обслуговування населення
вдома, пасажирів на вокзалах, пристанях, в аеропортах, поїздах, на
морських і річкових суднах, а також для обслуговування осіб, які
проживають у готелях і перебувають у лікувально-оздоровчих
установах;
в) листоноші під час доставки пошти;
г) начальники відділень поштового зв'язку під час обходу
доставних дільниць при виконанні обов'язків листонош;
ґ) роз'їзні працівники поштових кают морських та річкових
суден;
д) позаштатні працівники поштового зв'язку.
Послуги поштового зв'язку також можуть надавати об'єкти
поштового зв'язку, що здійснюють обробку і перевезення поштових
відправлень, закритих поштових речей між об'єктами поштового
зв'язку місць приймання та призначення (далі - транзитні об'єкти
поштового зв'язку). До транзитних об'єктів поштового зв'язку
належать: дирекція оброблення та перевезення пошти (ДОПП),
зональні вузли (ЗВ), центри оброблення та перевезення пошти
(ЦОПП), центри перевезення пошти (ЦПП), центри оброблення пошти
(ЦОП).
4. На залізничних станціях, автовокзалах, автостанціях, в
морських і річкових портах, на пристанях, у торговельних
підприємствах, в установах банків, школах, сільських бібліотеках,
клубах, санаторіях, будинках відпочинку, готелях, інших
організаціях і установах за згодою між зацікавленими сторонами
можуть відкриватися відділення (пункти) поштового зв'язку.
5. Абонементні скриньки, розміщені в операційних залах
об'єктів поштового зв'язку, надаються в користування фізичним та
юридичним особам порядком, передбаченим у п. 6 Правил надання
послуг поштового зв'язку в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 04.10.2000 N 1515 ( 1515-2000-п ) (далі - Правила
надання послуг поштового зв'язку). Заяви на абонування скриньок
реєструються в книзі реєстрації, за якою здійснюється контроль
термінів користування скриньками.
6. Виїмка письмової кореспонденції з поштових скриньок,
розміщених у населених пунктах, а також біля входу до об'єктів
поштового зв'язку, здійснюється згідно з розкладами, що
розробляються поштамтами (вузлами поштового зв'язку) з урахуванням
розкладу руху транспортних засобів поштового зв'язку та
встановлених Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі зв'язку нормативів і основних контрольних строків у
поштовому зв'язку.
7. Послуги поштового зв'язку фізичні особи оплачують готівкою
в національній валюті України або платіжними документами, а
юридичні особи - платіжними документами через установи банків,
готівкою в національній валюті України в межах встановлених
законодавством України граничних сум, що діють на момент оплати,
чи шляхом внесення авансу в розмірі середньомісячних витрат або в
розмірі плати за одноразове відправляння. Якщо після використання
внесеної суми аванс не буде поповнено, приймання поштових
відправлень у рахунок авансу припиняється.
8. Подані в оплату послуг міжнародні купони для відповіді
(мал. 1) повинні бути перевірені працівником зв'язку на їх
справжність, а саме: перевіряється наявність водяних та інших
знаків захисту, характеристики яких повідомляються Міжнародним
бюро ВПС. На прийнятих міжнародних купонах для відповіді
проставляється відбиток календарного штемпеля даного об'єкта
поштового зв'язку.
Мал. 1. Зразок міжнародного купона для відповіді
( va445253-01 )
До поштамту, вузла поштового зв'язку міжнародні купони для
відповіді надсилаються з припискою до супровідного листа ф. 4.
Поштамти, вузли поштового зв'язку в міру накопичення міжнародних
купонів для відповіді, не рідше одного разу на квартал, надсилають
їх постпакетами з оголошеною цінністю з описом вкладення ф. 107 на
адресу Центру оброблення переказів та міжнародних рахунків (далі -
ЦОПМР).
9. Порядок застосування маркувальних машин ДППЗ для оплати
письмової кореспонденції та надання фізичним і юридичним особам
дозволу на їх використання визначається окремою інструкцією.
Порядок пересилання прямих контейнерів визначається окремою
інструкцією.
РОЗДІЛ I
ІМЕННІ РЕЧІ ОБ'ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Глава 1
ІМЕННІ РЕЧІ ОБ'ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
10. Іменними речами об'єктів поштового зв'язку є: календарні
штемпелі, в тому числі спеціальні поштові штемпелі, страхові
печатки, пломбіри (різноманітні пристрої для нанесення відбитків
на пломбах), накатні пристрої, металеві пластини з гравіруванням
найменування об'єкта поштового зв'язку, контрольно-гербові
печатки, кліше маркувальних машин - календарного штемпеля та
державного знака оплати.
11. Відбитки іменних речей наносяться виключно на поштові
відправлення та виробничу документацію об'єктів поштового зв'язку.
12. На іменних речах ДППЗ повинні бути вигравірувані: назва
держави - Україна, назва області (Автономної Республіки Крим),
найменування об'єкта поштового зв'язку. На іменних речах об'єктів
поштового зв'язку столиці України, столиці Автономної Республіки
Крим і обласних центрів назва області (республіки) не
зазначається. За наявності в області (республіці) однойменних
об'єктів поштового зв'язку зазначається також назва району.
На іменних речах відділень поштового зв'язку, де є номерні
позначення, крім назви населеного пункту, повинен зазначатися
номер відділення поштового зв'язку.
13. На іменних речах вузлів поштового зв'язку, крім назви
країни, зазначається назва населеного пункту (в називному
відмінку), позначка "ВуПЗ", назва області (в родовому відмінку),
наприклад: "Україна Біла Церква ВуПЗ Київської".
14. Якщо в обласному (республіканському) центрі розміщено
вузол поштового зв'язку або в місті, де, крім поштамту, є вузол
поштового зв'язку, то на іменних речах після назви міста робиться
відмітка "ВуПЗ", наприклад: "Україна Хмельницький ВуПЗ".
15. Для вузлів поштового зв'язку що обслуговують декілька
адміністративних районів у містах, крім назви країни, зазначається
назва міста і вузла поштового зв'язку без позначки "ВуПЗ",
наприклад: "Україна Київ-Північний".
16. На іменних речах транзитних об'єктів поштового зв'язку,
крім назви країни, зазначається назва міста та найменування
об'єкта поштового зв'язку, наприклад: "Україна Львів ЗВ", "Україна
Київ ДОПП".
17. На іменних речах пересувних відділень зв'язку
зазначається номер пересувного відділення поштового зв'язку і
найменування поштамту (вузла поштового зв'язку), якому воно
підпорядковане, та області (наприклад: "Україна ПВЗ 1 Каховського
ВуПЗ Херсонської", "Україна ПВЗ 2 Суми поштамт").
18. На календарних штемпелях і страхових печатках поштових
вагонів (поштових кают річкових і морських суден) зазначаються
найменування початкового і кінцевого пунктів маршруту прямування
вагона (судна). На першому місці в позначенні шляхів маршруту
прямування вагона (судна) обов'язково зазначається найменування
пункту, де розміщений об'єкт поштового зв'язку, який обслуговує
даний маршрут, наприклад: "Україна ПВ Київ - Сімферополь",
"Україна Теплохід Одеса - Ялта".
19. На іменних речах об'єктів поштового зв'язку, поштових
вагонів (поштових кают річкових і морських суден) написи робляться
українською мовою, за винятком календарних штемпелів та пломбірів,
що застосовуються при прийманні, обробці та видачі міжнародних
поштових відправлень, написи на яких робляться латинськими
літерами.
Порядок застосування іменних речей в ДППЗ
20. Календарний штемпель (мал. 2) призначається для погашення
поштових марок на поштових відправленнях і для оформлення поштових
відправлень, квитанцій та іншої поштової документації. На
календарному штемпелі зазначаються реквізити, передбачені для
зазначення на іменних речах об'єктів поштового зв'язку, а також
число, місяць, рік і час приймання (відправляння) пошти (поштових
відправлень). Якщо в об'єкті поштового зв'язку використовується
декілька календарних штемпелів, то на них зазначається мала
прописна літера українського алфавіту (а, б, в, г ... і далі).
Мал. 2. Зразки відбитків календарних штемпелів ДППЗ
( va445253-01 )
На календарних штемпелях місць і пунктів міжнародного обміну
латинськими літерами зазначається: назва держави - Україна,
найменування місця або пункту міжнародного обміну без назви
області (республіки), району з позначкою латинськими літерами "PI"
і зазначенням номера цеху або дільниці (наприклад UKRAINA KYIV
PI-2).
На календарних штемпелях поштових вагонів (поштових кают
річкових або морських суден) міжнародного сполучення латинськими
літерами зазначається назва держави, найменування початкового і
кінцевого пунктів прямування вагона (судна) наприклад: "UKRAINA
Amb. LVIV - PRZEMYSL".
На календарних штемпелях об'єктів поштового зв'язку, де
здійснюється приймання та видача всіх видів міжнародних поштових
відправлень, міжнародної прискореної пошти (EMS), всі реквізити,
аналогічні нанесеним на календарних штемпелях цих об'єктів
поштового зв'язку, що використовуються при прийманні та обробці
внутрішніх поштових відправлень, зазначаються латинськими
літерами.
Календарні штемпелі обліковуються в поштамтах, вузлах
поштового зв'язку, зональних вузлах тощо в спеціальній книзі, в
якій проставляються відбитки штемпелів і зазначаються дати
введення їх в дію. Начальникам відділень поштового зв'язку, цехів,
дільниць (далі - виробничі підрозділи) календарні штемпелі
видаються під розписку.
У виробничому підрозділі календарні штемпелі закріплюються за
робочими місцями розпорядженням керівника даного підрозділу і
щоденно видаються на робоче місце працівникам зв'язку під розписку
у книзі (із зазначенням літер), а в кінці робочого дня (зміни)
таким же порядком здаються. Облік календарних штемпелів ведеться
щоденно керівниками зазначених виробничих підрозділів.
21. Спеціальний поштовий штемпель (штемпель спецпогашення)
(мал. 3) є одним з видів календарних поштових штемпелів. Штемпелі
спецпогашення поділяються на пам'ятні та штемпелі першого дня і
застосовуються для погашення поштових марок на конвертах,
буклетах, альбомах, іншій філателістичній продукції під час
проведення заходів, присвячених важливим державним подіям,
історичним і пам'ятним місцям та датам, на виставках тощо. Ці
штемпелі можуть бути постійної дії.
Штемпелі спецпогашення, крім штемпелів спецпогашення
постійної дії, після закінчення терміну їхнього застосування
об'єктами поштового зв'язку, не пізніше третього дня надсилаються
забезпеченим порядком до місця їх обліку та зберігання.
Мал. 3. Зразок відбитка штемпеля спецпогашення ДППЗ
( va445253-01 )
22. Страхова печатка (мал. 4) призначається для опечатування
сургучем листів і бандеролей з оголошеною цінністю, посилок,
мішків, ящиків, брезентових сумок, контейнерів, а також комор та
інших сховищ для зберігання готівки та цінностей.
На страховій печатці мають бути вигравірувані:
назва держави - Україна, малий Герб України, найменування
об'єкта поштового зв'язку, при потребі - назва області
(республіки), району, малі прописні літери українського алфавіту
(а, б, в, г ... і далі).
23. Пломбір (мал. 5) призначається для нанесення відбитка на
пломби, якими опломбовуються поштові відправлення, закриті поштові
речі, кузови автомобілів на магістральних маршрутах, а також
комори та інші сховища для зберігання готівки та цінностей.
Мал. 4. Зразки відбитків страхових печаток ДППЗ
( va445253-01 )
Мал. 5. Зразки відбитків пломбірів ДППЗ
( va445253-01 )
24. Накатний пристрій (мал. 6) призначений для нанесення
відбитків найменування і поштового індексу об'єкта поштового
зв'язку на спеціальні стрічки, які використовуються для
запакування реєстрованих поштових відправлень.
Мал. 6. Зразки відбитків накатного пристрою (1) та
термозварювальної машини (2) ДППЗ
( va445253-01 )
25. Металева пластина з гравіруванням найменування об'єкта
поштового зв'язку призначається для нанесення на торбинки з
поліетиленової плівки найменування і поштового індексу об'єкта
поштового зв'язку при запакуванні (перепакуванні) поштових
відправлень на термозварювальній машині.
26. Контрольно-гербова печатка (КГП) (мал. 7) призначена для
оформлення поштових переказів, квитанційних книжок ф. 5, реєстрів
ф. 10а та інших документів згідно з вимогами нормативних
документів.
Мал. 7. Зразок відбитка контрольно-гербової печатки ДППЗ
( va445253-01 )
На контрольно-гербовій печатці мають бути вигравірувані:
малий Герб України або логотип ДППЗ, найменування об'єкта
поштового зв'язку (за потреби - назва області (республіки),
району), номерне позначення, що складається з семи цифр.
Номерне позначення об'єктам поштового зв'язку присвоює ЦОПМР.
27. Контрольно-гербові печатки, замінені або вилучені із
застосування, направляються до поштамту (вузла поштового зв'язку)
порядком, що забезпечує їх схоронність.
У разі втрати (викрадення) контрольно-гербової печатки
начальник відділення поштового зв'язку (цеху, дільниці) терміново
повідомляє про це керівнику поштамту (вузла поштового зв'язку),
який в свою чергу повідомляє керівника філіалу за підпорядкуванням
і організовує відповідну перевірку. Довідка про результати
перевірки направляється керівнику філіалу за підпорядкуванням в
копії ЦОПМР.
ЦОПМР визначає для об'єкта поштового зв'язку інше номерне
позначення, відповідно до якого філіал ДППЗ замовляє нову
контрольно-гербову печатку.
28. Відбиток реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО)
при оформленні бланка поштового переказу, супровідної адреси до
поштового відправлення, а також касового чека повинен мати:
найменування об'єкта поштового зв'язку (при потребі - назву
області (республіки), району), його адресу, номерне позначення
об'єкта поштового зв'язку, фіскальний номер РРО.
29. При необхідності на іменних речах допускається скорочення
найменування об'єкта поштового зв'язку за умови, що скорочення не
вплине на можливість визначення його повного найменування та
місцезнаходження.
30. Кольори відбитків іменних речей в усіх випадках повинні
бути такі:
- календарного штемпеля на поштових відправленнях, квитанціях
і документах, що застосовується об'єктами поштового зв'язку для
обробки всіх видів внутрішньої і міжнародної пошти, за винятком
поштових вагонів (кают річкових і морських суден), - чорний, синій
або фіолетовий;
- календарного штемпеля поштових вагонів (кают річкових і
морських суден) внутрішнього і міжнародного сполучення - червоний;
- штемпеля спецпогашення - будь-який, крім червоного;
- контрольно-гербової печатки, відбитка реєстратора
розрахункових операцій, накатного пристрою - чорний, синій або
фіолетовий.
Відбиток кліше маркувальної машини повинен бути:
- на внутрішніх поштових відправленнях - чорного, фіолетового
або синього кольору;
- на міжнародних поштових відправленнях - червоного кольору.
31. Іменні речі треба зберігати забезпеченим порядком.
32. Іменними речами (за винятком календарних штемпелів, які
закріплюються за робочими місцями) мають право користуватися
керівники виробничих підрозділів, їхні заступники та працівники,
визначені наказом керівника поштамту (вузла поштового зв'язку),
зонального вузла тощо. Наказом також визначаються особи,
відповідальні за схоронність іменних речей та правильне їх
застосування при наданні послуг поштового зв'язку.
Перед початком робочого дня (зміни) працівник зв'язку
зобов'язаний прийняти, а по закінченні - здати особі, яка
відповідальна за їх схоронність і правильне застосування: страхову
печатку, календарний штемпель, накатний пристрій, ключі від
реєстраторів розрахункових операцій, термозварювальної машини.
Приймання (здавання), передача іменних речей проводиться під
розписку в спеціальній книзі із зазначенням числа, місяця, року,
часу приймання (здавання).
Контрольно-гербова печатка протягом робочого дня (зміни)
зберігається у начальника відділення поштового зв'язку (цеху,
дільниці) чи його заступника або в особи, визначеної наказом
керівника поштамту (вузла поштового зв'язку) забезпеченим
порядком.
33. У разі зміни керівника об'єкта поштового зв'язку іменні
речі, ключі реєстраторів розрахункових операцій і
термозварювальних машин передаються новопризначеній посадовій
особі за загальним актом приймання-передачі об'єкта поштового
зв'язку, в якому іменні речі зазначаються поіменно.
Порядок замовлення іменних речей
34. Іменні речі виготовляються тільки за замовленнями
філіалів ДППЗ.
35. На виготовлення іменних речей дозвіл органів внутрішніх
справ не потрібний.
36. Замовлення, що направляються виготовлювачу філіалами
ДППЗ, складаються в трьох примірниках із зазначенням дати
складання і номера. Виготовлювачу направляються два примірники
замовлення, третій примірник залишається у філіалі ДППЗ (мал. 8).
Мал. 8. Зразок заповнення замовлення
( va445253-01 )
У замовленні повинні бути зазначені всі належні виготовленню
іменні речі, окремо за їх видами та кількістю.
Замовлення підписуються керівником і головним бухгалтером та
засвідчуються печаткою філіалу поштового зв'язку.
Виправлення у замовленнях не допускаються.
37. До замовлень долучаються додатки, що складаються у двох
примірниках (мал. 9, 10). Додатки мають бути пронумеровані і
складені окремо на кожний вид іменних речей і на кожний розмір
календарних штемпелів. В додатках необхідно чітко зазначати
текстові і цифрові дані для гравірування, а також літерні
позначки.
Мал. 9. Зразок заповнення додатка
( va445253-01 )
Мал. 10. Зразок заповнення додатка
( va445253-01 )
У кожному додатку зазначається не більш як 20 іменних речей.
Найменування об'єктів поштового зв'язку в додатку зазначаються в
алфавітному порядку.
Якщо в області (республіці) є одноіменні об'єкти поштового
зв'язку, то в додатках до замовлення на іменні речі зазначається
найменування району.
У разі наявності в обласному центрі вузла поштового зв'язку в
тексті додатка на виготовлення іменних речей після найменування
міста зазначається скорочена назва - ВуПЗ, а за наявності вузла,
що обслуговує адміністративний район міста, слід зазначати
найменування вузла поштового зв'язку без скороченої назви (ВуПЗ),
наприклад: Північний вузол поштового зв'язку міста Києва
зазначається - Північний.
Замовлення на виготовлення контрольно-гербових печаток
погоджується з ЦОПМР.
Додатки до замовлення мають бути підписані заступником
директора або працівником філіалу ДППЗ, відповідальним за
організацію виготовлення іменних речей.
На іменні речі для об'єктів поштового зв'язку, що
відкриваються чи перейменовуються, додатки до замовлень
складаються окремо. У верхній частині таких додатків робиться
відмітка "для об'єктів поштового зв'язку, що відкриваються" або
"для перейменованих об'єктів поштового зв'язку.
У разі необхідності зміни тексту іменних речей, зазначених у
раніше надісланому додатку до замовлення, виготовлювачу
надсилається новий додаток із супровідним листом, в якому
зазначаються необхідні зміни.
38. При замовленні календарних штемпелів необхідно мати на
увазі, що кількість знаків в тексті гравірування обмежено
діаметром календарного штемпеля. На календарному штемпелі
діаметром 25 мм, з урахуванням висоти цифр та пробілів між
словами, можна розмістити до 25 знаків, на штемпелі діаметром
30 мм - до 35 знаків і на штемпелі діаметром 35 мм - до 54 знаків.
Тому в текстах з кількістю літер і пробілів між словами більше 25,
35, 54 знаків необхідно зробити допустимі скорочення.
Текст на контрольно-гербовій печатці гравірується трьома
рядками, при цьому кожний рядок повинен вміщувати не більше 14
знаків, з урахуванням пробілів між словами. В додатках до
замовлень на контрольно-гербові печатки зазначається текст для
гравірування з допустимими скороченнями.
39. На виготовлення голівок до штемпелювальних машин, а також
нумераторів, пломбірів, накатних пристроїв, металевих пластинок з
найменуванням об'єктів поштового зв'язку необхідно складати окремі
додатки до замовлення з обов'язковим зазначенням тексту
гравірування.
40. У додатках до замовлень на виготовлення печаток з
гравіруванням "контроль" зазначаються тільки найменування об'єктів
поштового зв'язку і порядковий номер печаток (нумерація
провадиться порайонно або в межах поштамту). Найменування району,
області для печаток "контроль" не зазначаються.
41. Замовлення на виготовлення іменних речей приймаються до
виконання встановленим порядком.
Виготовлені іменні речі виготовлювач відправляє замовнику
бандеролями з оголошеною цінністю або посилками.
42. Філіали ДППЗ, одержавши виготовлені іменні речі,
направляють їх до відповідних підпорядкованих поштамтів (вузлів
поштового зв'язку), а останні - до підпорядкованих відділень
поштового зв'язку (цехів, дільниць).
43. Відповідальність і контроль за збереженням іменних речей
і правильністю їх використання покладається на начальників
відділень поштового зв'язку (цехів, дільниць) або працівників,
визначених наказом поштамту (вузла поштового зв'язку).
44. У разі зміни начальника відділення поштового зв'язку
(цеху, дільниці) іменні речі передаються призначеній посадовій
особі за загальним актом передачі.
45. Вилучені іменні речі знищуються поштамтами (вузлами
поштового зв'язку). Знищення провадиться комісією, призначеною
наказом керівника, і оформляється актом, який складається у двох
примірниках і підписується усіма членами комісії. У акті
перераховуються всі іменні речі, причини їх вилучення та знищення.
Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий
залишається у працівника, відповідального за контроль, збереження
і використання іменних речей.
46. У випадку втрати іменних речей начальник відділення
поштового зв'язку (цеху, дільниці) зобов'язаний повідомити, за
підпорядкованістю, керівника поштамту (вузла поштового зв'язку),
який повинен повідомити про це відповідний філіал ДППЗ.
47. Іменні речі, що підлягають виготовленню взамін втрачених,
замовляються на загальних підставах. На цих іменних речах
зазначаються літерні позначки, наступні за алфавітом.
Контрольно-гербові печатки, виготовлені взамін втрачених,
повинні мати нові номерні позначення.
РОЗДІЛ II
ТАРА ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
Глава 2
ТАРА ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
48. До тари для пересилання поштових відправлень (далі -
поштова тара) ДППЗ належать:
контейнери, мішки, ящики для пересилання поштових
відправлень, планшети для пересилання знаків поштової оплати,
товарів та інших цінностей між об'єктами поштового зв'язку.
49. Мішки (ящики) для пересилання внутрішніх поштових
відправлень повинні мати логотип "Укрпошти".
50. Мішки для пересилання міжнародної пошти наземним
транспортом повинні мати дві поздовжні червоні смуги по краях та
трафаретний напис із зазначенням назви місця або пункту
міжнародного поштового обміну (наприклад: "UKRAINE POSTE KYIV").
51. Мішки для пересилання міжнародної пошти авіатранспортом
повинні мати дві поздовжні блакитні смуги по краях і трафаретний
напис (наприклад: "UKRAINE POSTE PAR AVION KYIV") або бути
блакитного кольору і мати вищевказаний трафаретний напис.
52. Мішки для пересилання міжнародної пошти нумеруються з
N 0001 до N 9999. Перед порядковим номером кожного з наступних
10000 мішків проставляється літера латинського алфавіту.
53. Мішки для пересилання міжнародної прискореної пошти (EMS)
повинні мати вертикальні, горизонтальні або діагональні смуги
блакитного та жовтогарячого кольорів 55 мм завширшки, а також
логотип міжнародної прискореної пошти "EMS", що складається з
таких елементів: зображення крила літака, абревіатури EMS і трьох
горизонтальних смуг.
На мішку також має бути трафаретний напис "UKRAINE POSTE".
54. Порядок використання міжнародної тари та її повернення до
іноземних поштових служб регламентується актами Всесвітньої
поштової конвенції ( 995_233 ).
Використання поштової тари
55. Не допускається пересилання поштових відправлень у тарі,
що не відповідає технічним вимогам (брудна, розірвана,
неокантована, без логотипу "Укрпошти").
56. Мішки (ящики) з поштою, що пересилаються автотранспортом,
в поштових вагонах, каютах річкових і морських суден, підлягають
обміну "мішок на мішок".
57. При пересиланні пошти багажем у поїздах, річковими,
морськими і повітряними суднами, автотранспортом загального
користування розрахунок мішкотарою ведеться пунктами обміну
поштового зв'язку, між якими безпосередньо здійснюється
пересилання.
58. Порядок проведення взаєморозрахунків контейнерами
визначається окремою інструкцією.
59. Обміну "мішок на мішок" не підлягають мішки, в яких
пересилаються міжнародні поштові відправлення.
60. Облік контейнерів, планшетів, мішків, в яких
пересилаються міжнародні поштові відправлення, здійснюється за
номерами та датами складання накладної на пошту, що
відправляється, і відображається у відомості ф. 17 (мал. 11).
Мал. 11. Зразок заповнення відомості ф. 17
розрахунків поштової тари
( va445253-01 )
61. Одержані мішки, в яких пересилаються міжнародні поштові
відправлення, контейнери, планшети, після їх обробки повертаються
до пункту обміну, з якого вони надійшли.
Дата відправляння порожніх мішків, планшетів і контейнерів у
відповідні пункти обміну зазначається у відомості ф. 17.
По закінченні облікового місяця у відомості підбиваються
підсумки кількості відправлених мішків, контейнерів, планшетів, а
через 15 днів після закінчення облікового місяця - кількість
повернених іншими пунктами мішків, контейнерів та планшетів.
Згідно з цими підсумками в кожному пункті обміну повністю
закриваються взаємні розрахунки тарою шляхом відправляння
необхідної її кількості для остаточного розрахунку за всіма видами
тари.
62. Порожні мішки, що підлягають поверненню, запаковуються в
один з них, куди вкладається накладна ф. 16, до якої номерні мішки
та планшети приписуються за номерами із зазначенням виду тари. В
накладній зазначається: "у рахунок боргу за _________ місяць".
До мішків з порожньою тарою, що повертається, прикріплюються
адресні ярлики ф. 10 з відміткою "Тара", після чого мішки
опечатуються страховою печаткою або пломбуються і пересилаються з
припискою до накладної ф. 16. Якщо повертається тільки один мішок,
у нього також вкладається накладна ф. 16, до якої він приписується
в зазначеному вище порядку. До мішка прикріплюється адресний ярлик
ф. 10, який не опечатується (не опломбовується).
63. Не допускається використання транзитними пунктами і
поштовими вагонами (каютами) порожніх мішків, планшетів, що
пересилаються як тара, для пересилання кореспонденції та з іншою
метою.
64. Тара, що не відповідає технічним вимогам (брудна,
розірвана, неокантована, без логотипу "Укрпошти"), не може
використовуватися для обміну, а відправлена в рахунок боргу, не
зараховується як погашення боргу і підлягає поверненню відправнику
з відповідним актом.
РОЗДІЛ III
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
Глава 3
ПРОСТІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЛИСТИ,
БАНДЕРОЛІ, ПОШТОВІ КАРТКИ, СЕКОГРАМИ
Приймання простих та рекомендованих листів,
поштових карток, бандеролей, секограм
65. Порядок упакування простих та рекомендованих листів,
бандеролей, секограм повинен відповідати вимогам пунктів 52-54
Правил надання послуг поштового зв'язку ( 1515-2000-п ).
66. На прийняте рекомендоване відправлення відправнику
видається чек РРО (далі - касовий чек) або квитанція з
квитанційної книжки форми 1 (далі - квитанція ф. 1) (мал. 12), яка
виписується під копіювальний папір.
Мал. 12. Зразок заповнення квитанції
з книжки ф. 1 при прийманні рекомендованої бандеролі
( va445253-01 )
У квитанції ф. 1 зазначається вид поштового відправлення
(лист, поштова картка, бандероль, секограма), його маса, місце
призначення та найменування адресата, сума плати за пересилання
крім секограм. Якщо рекомендоване відправлення подається з
повідомленням про вручення, з відміткою "Судова повістка",
"Вручити особисто" тощо, крім того, зазначається відповідна
відмітка. На зворотному боці квитанції ставиться відбиток
календарного штемпеля дня приймання.
Касовий чек повинен містити таку саму інформацію.
67. Поштові марки, наклеєні на прийняте рекомендоване поштове
відправлення, гасяться відбитком календарного штемпеля. На
вільному місці адресного боку відправлення, вгорі, ліворуч (у разі
відсутності місця - під адресою відправника) працівник зв'язку
наклеює ярлик або ставить відбиток штампа для рекомендованих
відправлень (мал. 13), на якому вказується номер відправлення за
касовим чеком (квитанцією ф. 1) та найменування об'єкта поштового
зв'язку місця приймання.
В такому самому порядку оформляється адресний ярлик на
рекомендовану бандероль, що пересилається запакованою в торбинку з
поліетиленової плівки, краї якої зварюються спеціальним пристроєм.
Мал. 13. Зразок ярлика (штампа)
для рекомендованих відправлень
( va445253-01 )
Обробка вихідної та транзитної письмової
кореспонденції
68. Прості листи та поштові картки (далі - проста письмова
кореспонденція), вийняті з поштових скриньок, встановлених на
вулицях та біля входу до об'єкта поштового зв'язку, підбираються
адресним боком, поділяються за видами і групами: місцеві та
іногородні (що пересилаються за межі населеного пункту, а в
сільській місцевості - за межі території, яка обслуговується одним
відділенням поштового зв'язку), міжнародні, військові, з відбитком
штемпеля спецпогашення, авіа.
Таким самим порядком здійснюється обробка простої письмової
кореспонденції, вийнятої з поштових скриньок, встановлених в
операційних залах об'єктів поштового зв'язку, а також прийнятої на
робочих місцях і листоношами під час обходу доставних дільниць.
69. В об'єктах поштового зв'язку, які здійснюють виїмку
письмової кореспонденції із поштових скриньок та її обробку із
застосуванням технічних засобів для сортування письмової
кореспонденції, поділ на групи може бути поєднаний із загальним її
сортуванням.
70. Неоплачені або неповністю оплачені листи і поштові
картки, які відповідно до вимог п. 28 Правил надання послуг
поштового зв'язку ( 1515-2000-п ) не підлягають відправлянню за
призначенням, а також оплачені відбитками маркувальних машин
повертаються відправникам з довідкою ф. 20 (мал. 14), яка акуратно
прикріплюється на лицьовому боці відправлення. На довідці
зазначається: "Повертається для оплати за тарифом", ставиться
відбиток календарного штемпеля та підпис працівника зв'язку, який
обробляв кореспонденцію.
Мал. 14. Зразок оформлення довідки ф. 20
у разі повернення неоплаченого
чи неповністю оплаченого листа
( va445253-01 )
71. Проста письмова кореспонденція, вийнята з поштових
скриньок з пошкодженими, забрудненими оболонками або з надписами,
наклейками і знаками, що не передбачаються вимогами щодо
оформлення поштових відправлень, з першого етапу обробки
повертається відправникам для перезапакування. На зворотному
(неадресному) боці цього відправлення проставляється відбиток
штампа: "Вийнято з поштової скриньки пошкодженим (пом'ятим або
забрудненим)", що підписується працівником зв'язку, який обробляв
кореспонденцію, і завіряється відбитком календарного штемпеля.
72. На неоплачених або неповністю оплачених листах і поштових
картках, які відповідно до вимог п. 28 Правил надання послуг
поштового зв'язку ( 1515-2000-п ) підлягають пересиланню та
врученню адресатам після стягнення плати за тарифом, ставиться
відбиток штампа "Доплатити". Такі листи і поштові картки
передаються на місце обробки рекомендованих відправлень і
пересилаються разом з рекомендованими відправленнями.
73. Недійсні до оплати марки не штемпелюються, а беруться в
дужки, що свідчить про те, що марки недійсні. Поруч на вільному
місці наноситься відбиток календарного штемпеля та відбиток штампа
"Доплатити", якщо це відправлення підлягає відправлянню за
призначенням.
У разі повернення такої кореспонденції відправникам вона
оформляється у порядку, визначеному у п. 70 цього Порядку.
74. Уся вихідна письмова кореспонденція після відповідного
оформлення штемпелюється (в об'єктах поштового зв'язку -
штемпельною фарбою чорного, синього або фіолетового кольору, в
поштових вагонах - червоного). Поштові марки гасяться таким чином,
щоб унеможливити їх повторне використання. При погашенні марок, де
є зображення портретів, відбиток календарного штемпеля не
проставляється на зображенні обличчя на марці, а при штемпелюванні
художніх карток і конвертів - не наноситься на малюнок.
На листах, поштових картках, що пересилаються безоплатно, при
ручній обробці відбиток календарного штемпеля ставиться на
вільному місці верхньої частини адресного боку відправлення.
75. Відсортована вихідна письмова кореспонденція з відбитками
штемпелів спецпогашення додатково штемпелюється календарним
штемпелем об'єкта поштового зв'язку, де проводиться спецпогашення,
тільки в тому випадку, коли вона подається відправником на другий
або в наступні дні після спецпогашення або штемпель спецпогашення
не має пересувної дати і його використання передбачене протягом
декількох днів. Відбиток календарного штемпеля проставляється на
вільному місці лицьового боку конверта, по можливості, поруч з
відбитком штемпеля спецпогашення. У разі подання зазначеного
поштового відправлення рекомендованим порядком відбиток
календарного штемпеля проставляється на поштові марки, додатково
наклеєні на конверт для повної оплати тарифу за пересилання.
Іншими об'єктами поштового зв'язку така кореспонденція
штемпелюється календарним штемпелем на загальних підставах
незалежно від того, відправляється вона в день проведення
спецпогашення чи в наступні дні. Відбиток календарного штемпеля не
повинен накладатися на відбиток штемпеля спецпогашення.
76. Після штемпелювання проста письмова кореспонденція
сортується порядком, визначеним окремою інструкцією.
Місцева кореспонденція сортується в поштамтах (вузлах
поштового зв'язку) за підпорядкованими доставними відділеннями
поштового зв'язку та доставними дільницями, іногородня -
відповідно до планів направлення пошти.
77. Розсортована проста письмова кореспонденція формується в
постпакети. Листи та бандеролі добирають в такому порядку, щоб
виключити можливість їх пошкодження при запакуванні постпакетів.
Поштові відправлення великих розмірів, а також письмова
кореспонденція з відбитком штемпеля спецпогашення виділяються до
окремих постпакетів.
78. Рекомендовані поштові відправлення в терміни, встановлені
розкладом, передаються на обробку та відправляння під розписку у
квитанційній книжці ф. 1 або за реєстром ф. 11, що видруковується
при роботі на АРМ ВЗ або складається вручну у двох примірниках, із
зазначенням їхньої кількості (з N по N ). Реєстр ф. 11
підписується працівником зв'язку, який здійснював приймання
рекомендованих відправлень. Працівник, який здійснює відправляння
пошти, розписується за одержані рекомендовані відправлення на
копії останньої використаної квитанції ф. 1 або на реєстрі ф. 11
із зазначенням загальної кількості відправлень та години
приймання.
79. На робочому місці сортування і відправляння вихідної
письмової кореспонденції поштові відправлення приписуються до
реєстру ф. 11 (мал. 15) у такій послідовності:
поштові відправлення з відбитком штампа "Доплатити" із
зазначенням їх кількості цифрами;
поштові перекази (номер і сума);
рекомендовані бандеролі та рекомендовані повідомлення про
вручення реєстрованих поштових відправлень (із зазначенням номерів
та місць призначення);
рекомендовані листи (із зазначенням їхніх номерів, а при
відправлянні групами - з N по N );
рекомендовані секограми (із зазначенням номерів та місць
призначення);
усі види рекомендованих відправлень, що досилаються
(повертаються) за їхніми видами і розрядами із зазначенням
номерів, а також місця приймання, через дріб - місця призначення -
при досиланні (при поверненні).
Мал. 15. Зразок заповнення реєстру ф. 11
( va445253-01 )
Перед записом кожного виду відправлень зазначається: "Реком.
банд.", "Повід". Запис здійснюється стовпчиком. Після кожного виду
приписаних відправлень у реєстрі підбиваються підсумки їхньої
кількості цифрами. Загальна кількість рекомендованих відправлень,
приписаних до реєстру ф. 11, не повинна перевищувати 40
відправлень.
Рекомендовані відправлення з відміткою "Експрес", "Урядове",
"Авіа" записуються до окремих реєстрів ф. 11.
80. Реєстри ф. 11 складаються в двох примірниках під
копіювальний папір і нумеруються порядковими номерами протягом
місяця, але не більше 999, після чого нумерація починається
спочатку. Об'єкти поштового зв'язку, які відправляють щоденно
велику кількість постпакетів, можуть вести послідовну нумерацію за
п'ятиденку або за робочий день (зміну). Реєстр підписує працівник,
який його склав. На обох примірниках ставиться відбиток
календарного штемпеля. Перший примірник вкладається до
рекомендованого постпакета, другий долучається до документів
об'єкта поштового зв'язку.
Рекомендовані постпакети можуть формуватися безпосередньо на
робочих місцях з приймання рекомендованих відправлень. У цьому
разі працівником, який здійснював приймання, реєстри ф. 11
складаються у двох примірниках, де рекомендовані відправлення
зазначаються порядком, визначеним у пункті 79 цього Порядку.
Працівнику, який здійснює відправляння, постпакети передаються під
розписку на другому примірнику реєстру ф. 11 із зазначенням години
приймання.
За наявності додаткового списку ф. 103 при відправлянні
рекомендованих поштових відправлень групами він використовується
як реєстр ф. 11.
При прийманні рекомендованих відправлень на робочому місці,
обладнаному АРМ ВЗ, реєстри ф. 11, що видруковуються, повинні мати
аналогічну інформацію.
81. Під перев'яз простого постпакета підкладається адресний
ярлик ф. 9 (мал. 16), а рекомендованого - ярлик ф. 11 (мал. 17).
На ярликах указуються пункти призначення та запакування
постпакетів, прізвище сортувальника (особистий номер) і ставиться
відбиток календарного штемпеля із зазначенням дати пакування. Якщо
сортування автоматизоване, адресні ярлики із зазначенням дати
пакування постпакетів друкуються автоматично.
Мал. 16. Зразок заповнення ярлика ф. 9
( va445253-01 )
Мал. 17. Зразок заповнення ярлика ф. 11
( va445253-01 )
На ярлику ф. 11 проставляється, крім того, номер постпакета,
який повинен відповідати номеру реєстру ф. 11, що вкладається до
постпакета. На ярлику ф. 11, який наклеюється на закритий
постпакет, крім того, зазначається кількість відправлень в
постпакеті.
82. При пересиланні рекомендованих постпакетів між
відділеннями поштового зв'язку в одному населеному пункті ярлики
ф. 11 не застосовуються, адресним ярликом вважається реєстр ф. 11.
83. Між об'єктами поштового зв'язку прості та рекомендовані
постпакети пересилаються в мішках (ящиках). До кожного мішка
(ящика) з рекомендованими постпакетами вкладається зведений реєстр
ф. 11 (мал. 18). Якщо в мішку (ящику) пересилається один
рекомендований постпакет, реєстр цього постпакета оформляється як
зведений.
Мал. 18. Зразок заповнення зведеного реєстру ф. 11
( va445253-01 )
Запис до зведеного реєстру здійснюється в порядку,
визначеному в п. 79 цього Порядку. Крім того, рекомендовані
постпакети приписуються із зазначенням номерів, транзитні - із
зазначенням назви об'єкта поштового зв'язку, де формувалися
постпакети. Зведений реєстр не нумерується. У ньому зазначається
номер мішка (ящика), до якого вкладаються рекомендовані
відправлення. Зведений реєстр складається в 2-х примірниках і
підписується працівником, який складав його, із зазначенням посади
або особистого номера. На обох примірниках реєстру ставиться
відбиток календарного штемпеля. Перший примірник зведеного реєстру
підкладається під перев'яз одного з рекомендованих постпакетів
(зверху адресного ярлика), другий - долучається до документів
об'єкта поштового зв'язку місця відправляння.
Якщо в мішку (ящику) пересилається один рекомендований
постпакет, реєстр цього постпакета оформляється як зведений.
Якщо в мішках (ящиках) відправляються тільки прості
постпакети, зведений реєстр ф. 11 не складається.
84. При формуванні мішків (ящиків) прості постпакети
кладуться на низ мішка (ящика), а рекомендовані, пов'язані в один
пакет, - зверху. Щоб уникнути пошкодження прості та рекомендовані
бандеролі великих розмірів (з картами, схемами тощо), які
пересилаються наземним шляхом, пакуються в папір і пересилаються
без запакування їх у мішок (ящик), з припискою до накладної ф. 16
(прості - загальним рахунком, а рекомендовані - із зазначенням
номера, місця приймання, в необхідних випадках - з відміткою "З
повідомленням", "Вручити особисто" тощо).
85. До кожного мішка (ящика) з кореспонденцією прикріплюється
адресний ярлик ф. 10 (мал. 19), на якому зазначається звідки і
куди направляється мішок (ящик), та присвоєний йому номер. Ярлики
нумеруються порядковими номерами протягом місяця (не більше 999) і
підписуються працівником, який запакував мішок (ящик), із
зазначенням посади чи особистого номера. На кожному ярлику
ставиться відбиток календарного штемпеля.
Мал. 19. Зразок оформлення адресного ярлика ф. 10
для мішків з кореспонденцією
( va445253-01 )
86. Постпакети з рекомендованими відправленнями "Експрес",
"Урядове", "Авіа" упаковуються в окремі мішки (ящики) з
відповідною відміткою на адресному ярлику або пересилаються в
окремих постпакетах, без запакування в мішки (ящики).
87. При відправлянні в мішку (ящику) тільки простих
постпакетів на ярлику зазначається "ПРОСТИЙ". Якщо до мішка
(ящика) вкладено прості і рекомендовані постпакети або тільки
рекомендовані, на ярлику зазначається "РЕКОМЕНДОВАНИЙ".
88. Мішки з письмовою кореспонденцією, що направляються на
адресу вузлів фельд'єгерсько-поштового зв'язку, на всіх етапах
пересилання запаковуються в порядку, визначеному для запакування
страхових мішків. У цьому разі замість ярлика ф. 17
використовується ярлик ф. 10. Ящики з кореспонденцією опечатуються
(опломбовуються).
89. У поштамтах, вузлах поштового зв'язку, де запакування
мішків (ящиків) та їх відправляння здійснюються на різних робочих
місцях, підготовлені мішки (ящики) передаються на відправляння за
накладною ф. 16, до якої вони записуються з номера по номер.
Накладна складається в двох примірниках. Працівник, який здійснює
приймання мішків (ящиків), розписується на копії накладної із
зазначенням години приймання.
Обробка письмової кореспонденції в транзитних об'єктах
поштового зв'язку, поштамтах (вузлах поштового
зв'язку) місць призначення
90. Вхідні мішки (ящики) з кореспонденцією, що надійшли до
транзитного об'єкта поштового зв'язку, поштамту (вузла поштового
зв'язку), розкриваються працівником зв'язку в присутності
контролюючої особи. Після виймання вкладень мішок (ящик) ретельно
оглядається зсередини з метою уникнення випадків залишення в них
поштових відправлень.
Мішки (постпакети) з відміткою "Експрес", "Урядове", "Авіа"
розкриваються в першу чергу.
91. Постпакети, вийняті з мішків (ящиків), звіряються із
записами в зведеному реєстрі ф. 11. За адресними ярликами ф. 9 і
ф. 11 перевіряється кількість постпакетів та правильність їх
направлення. Після цього розкриваються прості та рекомендовані
постпакети, адресовані до даного об'єкта поштового зв'язку. Після
розкриття перевіряється цілість оболонки вкладених до постпакетів
листів та бандеролей. У разі пошкодження оболонки відправлення, що
може призвести до втрати вкладення, пошкоджені місця акуратно
заклеюються, обандеролюються або відправлення пакується в
додаткову оболонку (поліетиленову плівку). На оболонках
пошкоджених поштових відправлень робиться відмітка "Одержано в
пошкодженому вигляді" за підписом працівника, який обробляв дану
кореспонденцію, і завіряється відбитком календарного штемпеля. У
разі виявлення на поштових відправленнях непогашених марок,
останні перекреслюються чорнилом або кульковою ручкою. На марках
із зображенням портретів та художніх зображеннях перекреслюється
тільки сума оплати.
Транзитні та заслані постпакети не розкриваються, а
відправляються за призначенням.
92. Поштові перекази та рекомендовані відправлення звіряються
з записами в реєстрах ф. 11, у яких працівник, який здійснював
перевірку, розписується і ставить відбиток календарного штемпеля.
93. Після попередньої обробки листів, карток, бандеролей у
поштамтах (вузлах поштового зв'язку) здійснюється їх сортування за
підпорядкованими доставними об'єктами поштового зв'язку.
У процесі сортування виділяються неоплачені чи неповністю
оплачені прості листи, поштові картки, на лицьовому боці яких
ставиться відбиток штампа "Доплатити" і зазначається сума, яку
необхідно доплатити згідно з діючим тарифом.
Розсортовані рекомендовані відправлення (поштові перекази)
надсилаються до доставних об'єктів поштового зв'язку приписаними
до реєстру ф. 11 із зазначенням номера і місця приймання.
94. Кореспонденція (поштові перекази) запаковується в
постпакети, а потім в мішки (ящики) - для кожного доставного
об'єкта поштового зв'язку - і відправляється за призначенням з
черговим рейсом поштового транспорту. При невеликій кількості
поштових відправлень до відділень поштового зв'язку допускається
відправляння рекомендованих постпакетів, листів, бандеролей з
оголошеною цінністю та дрібних посилок в одному страховому мішку з
припискою до внутрішньої накладної ф. 16 за кожним видом
відправлень.
Обробка та вручення вхідної письмової кореспонденції
в доставних об'єктах поштового зв'язку
95. Після розкриття мішків (ящиків) з вхідною письмовою
кореспонденцією постпакети та поштові відправлення, що знаходяться
в них, звіряються поіменно із записами в зведеному реєстрі ф. 11
(накладній ф. 16) і реєстрі ф. 11, до яких вони приписані. Факт
перевірки підтверджується підписом працівника зв'язку та відбитком
календарного штемпеля. Поштові перекази передаються на контроль за
реєстром ф. 11, під розписку.


96. У доставних відділеннях поштового зв'язку штемпелюється
вся заслана письмова кореспонденція та проста "До запитання" і
сортується за доставними дільницями, абонементними скриньками, "До
запитання".
97. Рекомендовані відправлення, в тому числі міжнародні,
урядові (прості та рекомендовані), рекомендовані повідомлення про
вручення поштових відправлень, первинні повідомлення про
надходження поштових відправлень з відмітками "З квитками", "З
документами", "З путівками", "Звіт", а також про надходження
реєстрованих поштових відправлень, адресованих юридичним особам,
всі повторні повідомлення записуються до книги ф. 8 (мал. 20).
Книги ф. 8 ведуться за кожною доставною дільницею і окремо на
відправлення, що підлягають видачі безпосередньо в об'єкті
поштового зв'язку.
Мал. 20. Зразок запису рекомендованих
відправлень до книги ф. 8
( va445253-01 )
У книзі ф. 8 нумерація запису поштових відправлень, що
видаються в доставку, ведеться щодня, а тих, що видаються в
об'єктах поштового зв'язку, - протягом місяця.
У другій графі книги ф. 8 при запису рекомендованих
відправлень з повідомленнями про вручення додатково вказується
"Повід." і яким саме, при запису рекомендованих листів і поштових
карток з відміткою "Вручити особисто" - "В/особ.", рекомендованих
листів з відміткою "Судова повістка" - "Суд. пов." При надходженні
повернених або досланих рекомендованих відправлень у четвертій
графі зазначаються відповідно літери "П" і "Д", вказується місце
приймання та звідки повернене або дослане рекомендоване
відправлення.
98. При надходженні на адресу юридичної особи великої
кількості рекомендованих відправлень дозволяється вручати їх під
розписку в реєстрі ф. 11, де зазначаються ті самі дані, що і при
запису до книги ф. 8. В кінці реєстру підбивається підсумок усіх
відправлень. Реєстр складається в одному примірнику (для доставки
через опорні пункти міської службової пошти (МСП) - у трьох) і
підписується працівником зв'язку із зазначенням посади або
особистого номера. Порядок оформлення реєстрів ф. 11 для доставки
рекомендованих відправлень через опорні пункти МСП викладено в
окремій інструкції. Після вручення поштових відправлень реєстри
підшиваються в пачки подекадно, помісячно або за іншими періодами,
в залежності від обсягу кореспонденції.
99. На рекомендовані відправлення та відправлення з відміткою
"Доплатити", що підлягають видачі в об'єктах поштового зв'язку,
виписуються повідомлення ф. 22 (мал. 21), де зазначається адреса
та найменування одержувача, вид відправлення, його номер. На
кожному повідомленні ставиться порядковий номер запису
відправлення, відповідний запису в книзі ф. 8, і ставиться
відбиток календарного штемпеля.
Мал. 21. Зразок оформлення повідомлення ф. 22
( va445253-01 )
100. Прості відправлення (крім урядових), а також первинні
повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень на
адресу фізичних осіб (крім повідомлень про надходження телеграфних
і електронних переказів) видаються листоношам у доставку без
розписки.
101. Прості поштові відправлення, а також первинні
повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень,
адресовані на абонементні скриньки або "До запитання",
розкладаються по абонскриньках і передаються до картотеки "До
запитання".
102. Прості урядові відправлення, рекомендовані відправлення,
у тому числі міжнародні, з відміткою "Доплатити", рекомендовані
повідомлення про вручення поштових відправлень, первинні
повідомлення про надходження листів і бандеролей з оголошеною
цінністю, посилок та прямих контейнерів, адресованих юридичним
особам, та всі повторні повідомлення видаються листоношам для
доставки під розписку в книзі ф. 55 (мал. 22).
Мал. 22. Зразок ведення книги ф. 55
( va445253-01 )
103. Поштові відправлення з відміткою "Доплатити", що
підлягають видачі в об'єкті поштового зв'язку, обліковуються за
реєстрами ф. 11 (накладними ф. 16) на вхідну пошту.
104. Поштові відправлення та повідомлення ф. 22, що видаються
листоношам у доставку, записуються до книги ф. 55 окремими рядками
із зазначенням їх кількості. Облік руху цих відправлень ведеться
за реєстрами ф. 11 чи накладними ф. 16 на одержану пошту.
105. Після кожної доставки листоноша звітує про оплату
поштових переказів та вручення поштових відправлень. При цьому він
здає працівнику, який контролює роботу листоноші, невручені
поштові відправлення з довідками ф. 20 (мал. 23), повідомлення про
вручення реєстрованих поштових відправлень, а також гроші за
надані послуги споживачам вдома та одержані за вручення
відправлень з відміткою "Доплатити".
Мал. 23. Зразок оформлення довідки ф. 20
( va445253-01 )
106. Працівник, який контролює роботу листонош, зобов'язаний:
а) перевірити в книзі ф. 8 (реєстрі ф. 11) наявність розписок
адресатів;
б) з'ясувати причину невручення відправлень;
в) зробити відмітку в останній графі книги ф. 8 про причину
невручення згідно з довідкою ф. 20;
г) перевірити правильність оформлення повідомлень про
вручення поштових відправлень;
ґ) одержати рекомендовані відправлення, прийняті листоношею
на доставній дільниці;
д) прийняти письмову кореспонденцію, вийняту із поштових
скриньок.
Після перевірки особа, що здійснює контроль, розписується в
книзі ф. 8 (реєстрі ф. 11).
107. Рекомендовані відправлення, а також відправлення з
відміткою "Доплатити" з адресою "До запитання" приписуються до
окремої книги ф. 8 і вкладаються до картотеки "До запитання" в
алфавітному порядку. В об'єктах поштового зв'язку з великими
обсягами вхідної кореспонденції, адресованої "До запитання", для
прискорення розшуку та видачі потрібного відправлення, картотека
"До запитання" формується за трьома першими літерами прізвища
адресата або за першими трьома цифрами номера паспорта.
108. До картотеки "До запитання" допускається тільки
працівник, який видає зазначену кореспонденцію, і особа, яка
здійснює контроль за його роботою. У неробочий час картотека з
кореспонденцією, адресованою "До запитання", зберігається в
порядку, що забезпечує її схоронність.
109. На рекомендовані відправлення, адресовані на абонементні
скриньки, виписуються повідомлення ф. 22, які вкладаються до а/с,
а самі відправлення приписуються до книги ф. 8 і зберігаються на
робочому місці, де проводиться їх видача.
На зворотному боці рекомендованих відправлень, адресованих на
абонементні скриньки, проставляються порядкові номери запису за
книгою ф. 8.
Рекомендовані відправлення "До запитання" та на абонементну
скриньку видаються одержувачу під розписку в книзі ф. 8 із
зазначенням дати одержання, а з відміткою "Доплатити" - після
внесення адресатом встановленої плати. На прийняту суму плати
видається касовий чек або виписується квитанція з квитанційної
книжки ф. 47 (далі - квитанція ф. 47). Повідомлення на
відправлення з відміткою "Доплатити" після їх видачі не
зберігаються.
110. Вручення кореспонденції здійснюється в порядку,
визначеному в пунктах 81-85 Правил надання послуг поштового
зв'язку ( 1515-2000-п ).
111. В одержанні рекомендованих поштових відправлень
одержувач розписується в книзі ф. 8.
При врученні письмової кореспонденції, адресованої юридичній
особі, представник підприємства, організації чи установи,
уповноважений на одержання пошти, одержуючи одночасно декілька
рекомендованих поштових відправлень або повідомлень, записаних до
книги ф. 8 (реєстру ф. 11), розписується із зазначенням літерами
загальної кількості одержаних відправлень (повідомлень), своєї
посади, прізвища і дати.
112. У разі невручення при доставці рекомендованого поштового
відправлення, в тому числі з відміткою "Доплатити", листоноша
залишає в абонентській скриньці адресата повідомлення ф. 22а
(мал. 24).
113. Якщо адресат не проживає за вказаною адресою і немає
можливості з'ясувати нове місце проживання адресата, листоношею
складається довідка ф. 20, яка підклеюється до недоставленого
поштового відправлення (повідомлення про вручення) таким чином,
щоб була можливість прочитати адреси одержувача і відправника.
Мал. 24. Зразок заповнення повідомлення ф. 22а
( va445253-01 )
Глава 4
ЛИСТИ ТА БАНДЕРОЛІ З ОГОЛОШЕНОЮ ЦІННІСТЮ
Приймання листів (бандеролей) з оголошеною цінністю
114. Порядок упакування листів (бандеролей) з оголошеною
цінністю викладено в пунктах 52-53 Правил надання послуг поштового
зв'язку ( 1515-2000-п ).
115. При прийманні листа (бандеролі) з оголошеною цінністю з
описом вкладення працівник зв'язку звіряє вкладення з описом ф.
107 (мал. 25), а також відповідність місця призначення,
найменування адресата та суми оголошеної цінності, зазначених на
відправленні та обох примірниках опису, розписується на них і
ставить відбиток календарного штемпеля.
Мал. 25. Зразок оформлення опису ф. 107
( va445253-01 )
Звіти, розрахункові документи та декларації від платників
податку на адресу податкових органів приймаються із зазначенням в
опису поіменного їх переліку та загальної суми оголошеної
цінності.
Облігації державної позики, лотерейні білети записуються до
опису із зазначенням номерів, серій та їхньої номінальної
вартості; щодо облігацій і лотерейних білетів, на які випали
виграші, то замість номінальної вартості вказується сума виграшу.
Перший примірник опису вкладається до листа (бандеролі) з
оголошеною цінністю, другий видається відправнику.
116. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю в присутності
відправника запаковуються, заклеюються (у разі потреби
обв'язуються) й опечатуються страховою печаткою таким чином, щоб
усі клапани листа чи оболонки бандеролі були скріплені відбитками
страхової печатки, що забезпечують збереження вкладення (кінці
перев'язу припечатуються страховою печаткою до оболонки
відправлення). Зазначені відправлення можуть обклеюватися
паперовою стрічкою на клейовій основі, на якій проставляються
відбитки календарного штемпеля (накатного пристрою), або
спеціальною стрічкою типу "Скотч". У цьому разі кінці стрічки
повинні стикуватися у місці, де наклеюється адресний ярлик.
Якщо на спеціальній стрічці типу "Скотч" відсутній логотип
об'єкта поштового зв'язку місця приймання, на клапані конверта
(бандеролі) перед наклеюванням стрічки проставляється відбиток
календарного штемпеля.
117. Якщо бандеролі перев'язуються шпагатом, до якого
прикріплюється адресна бирка, то кінці шпагату припечатуються до
бирки.
118. На адресному боці листа (бандеролі) з оголошеною
цінністю чи адресного ярлика, вгорі, ліворуч працівник зв'язку
наклеює ярлик ф. 1 або ставить відповідний йому відбиток штампа і
вказує на ньому чорнилом або кульковою ручкою порядковий номер
відправлення за касовим чеком (квитанцією ф. 1). Вгорі, праворуч,
на адресному боці листа (бандеролі) або адресного ярлика ставиться
відбиток календарного штемпеля, цифрами зазначається його маса,
загальна сума плати, яку необхідно взяти з відправника, та
ставиться підпис працівника зв'язку (мал. 26).
Мал. 26. Зразок оформлення лицьового боку
бандеролі з оголошеною цінністю
( va445253-01 )
119. При запакуванні бандеролей в торбинки з поліетиленової
плівки адресний ярлик наклеюється на клапани бандеролі.
Упаковується бандероль на термозварювальній машині в присутності
відправника після одержання плати за пересилання. Перед
запакуванням на адресний ярлик наносяться всі реквізити, зазначені
в п. 118 цього Порядку. Відкрита сторона поліетиленової торбинки
зварюється з відтворенням по шву поштового індексу і найменування
об'єкта поштового зв'язку місця приймання.
120. Після запакування та опечатування лист (бандероль) з
оголошеною цінністю зважується і з відправника стягується плата
згідно з діючими тарифами. Про приймання листа (бандеролі) з
оголошеною цінністю відправнику видається касовий чек (квитанція
ф. 1). Перед видачею відправнику на зворотному боці квитанції
ставиться відбиток календарного штемпеля дня приймання.
121. При прийманні листа (бандеролі) з оголошеною цінністю в
розряді "Урядове", з повідомленням про вручення, з відмітками:
"Експрес", "Авіа", "З путівками", "З квитками", "З документами",
"Звіт", "Вручити особисто" в касовому чеку (квитанції ф. 1)
робиться відповідна відмітка.
122. При оплаті за пересилання листів (бандеролей) з
оголошеною цінністю за безготівковим розрахунком у касовому чеку
(квитанції ф. 1) в рядку "Особливі відмітки" додатково
зазначається "Безготівковий розрахунок", а в рядку "Кому" - номер
розрахункового (особистого) рахунка відправника і номер платіжного
доручення.
123. Приймання листів і бандеролей з оголошеною цінністю
"Експрес" здійснюється об'єктами поштового зв'язку відповідно до
вимог окремої інструкції.
Обробка вихідних і транзитних листів
(бандеролей) з оголошеною цінністю
124. Прийняті в об'єктах поштового зв'язку листи (бандеролі)
з оголошеною цінністю в зазначені розкладом терміни з поіменною
перевіркою передаються на обробку і відправляння за призначенням.
125. Якщо в об'єктах поштового зв'язку приймання листів
(бандеролей) з оголошеною цінністю та їх обробка провадиться на
різних робочих місцях, зазначені відправлення передаються на
обробку і відправляння за накладною ф. 16, сформованою на РРО, або
складеною працівником зв'язку вручну в одному примірнику, із
зазначенням їхніх номерів і загальної кількості літерами. Накладна
підписується працівником, який здає зазначені поштові відправлення
для подальшої обробки та відправляння.
Працівник, який приймає листи (бандеролі) з оголошеною
цінністю для відправляння за призначенням, повинен поіменно їх
перевірити, оглянути зовнішній стан, звертаючи увагу на цілісність
оболонки, перев'язу та печаток, і розписатися про їх одержання на
накладній ф. 16 із зазначенням кількості (літерами) прийнятих
листів (бандеролей) та години приймання.
126. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю сортуються і
пересилаються порядком, викладеним в Інструкції про порядок
сортування і направлення посилок та страхової пошти.
127. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю перед
запакуванням у мішок приписуються до накладної ф. 16 (мал. 27), що
складається в двох примірниках.
Мал. 27. Зразок складання окремої накладної ф. 16
на прийняті листи і бандеролі з оголошеною цінністю
( va445253-01 )
Листи з оголошеною цінністю до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та бандеролі приписуються до накладних
ф. 16 із зазначенням їхніх номерів і місця призначення, а листи з
оголошеною цінністю понад тридцять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян - із зазначенням суми оголошеної цінності.
Якщо листи (бандеролі) з оголошеною цінністю прийняті з
післяплатою, в накладних зазначається сума післяплати. Транзитні
листи та бандеролі приписуються також із зазначенням місця
приймання. Якщо пересилається поштове відправлення з повідомленням
про вручення, то в графі "Особливі відмітки" напроти такого
відправлення робиться відмітка "З повідомленням" і яким саме.
В накладних підбиваються підсумки поштових відправлень
(літерами) і завіряються підписами двох працівників, які брали
участь в обробці та запакуванні мішка. Крім того, підсумок
зазначається цифрами у графі "Листи та бандеролі з оголошеною
цінністю".
У відділеннях поштового зв'язку, де штат складається лише з
одного працівника (не рахуючи листонош), накладні підписуються
тільки цим працівником.
На накладній та її копії ставиться відбиток календарного
штемпеля з датою складання накладної.
Перший примірник накладної ф. 16 вкладається в мішок, а копія
залишається в об'єкті поштового зв'язку.
Якщо приймання листів та бандеролей з оголошеною цінністю і
відправлення їх за призначенням здійснюються на одному робочому
місці із застосуванням РРО, накладна ф. 16 формується на РРО із
зазначенням необхідних реквізитів.
128. Листи з оголошеною цінністю вкладаються в мішок таким
чином, щоб унеможливити їх пошкодження при транспортуванні.
129. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю з відміткою
"Експрес" приписуються до окремих накладних ф. 16 з відповідною
відміткою і відправляються виділеним порядком в окремих страхових
мішках чи постпакетах.
130. На кожен страховий мішок виписується ярлик ф. 17
(мал. 28), у якому зазначається: місце запакування мішка, його
номер, місце призначення та підписи працівників, які запаковували
мішок, і проставляється відбиток календарного штемпеля. При
пересиланні в страховому мішку тільки листів з оголошеною цінністю
на ярлику ф. 17 додатково зазначається "З листами", при
пересиланні відправлень експрес - "Експрес".
Мал. 28. Зразок оформлення ярлика
ф. 17 для страхових мішків
( va445253-01 )
Страхові мішки з листами та бандеролями з оголошеною цінністю
запаковуються таким чином: верхня частина мішка міцно згортається
і перев'язується подвійним обертом шпагату, під який попередньо
підкладається ярлик ф. 17. Кінці шпагату перехрещуються і один
кінець пропускається під обидва оберти шпагату, після чого він
щільно затягується і зав'язується подвійним вузлом (мал. 29).
Перев'яз робиться з таким розрахунком, щоб вкладення в мішку не
переміщувалося. Мішок опломбовується чи опечатується.
Мал. 29. Зразок запакування страхових мішків
( va445253-01 )
131. При запакуванні страхових мішків можуть бути використані
пластмасові застібки (пломби) або замикаючі пристрої. Порядок
застосування такого пристрою передбачений окремою інструкцією.
Обробка та вручення вхідних листів
(бандеролей) з оголошеною цінністю
132. У місцях призначення чи транзитних об'єктах поштового
зв'язку страхові мішки розкриваються обов'язково двома
працівниками, за винятком об'єктів поштового зв'язку, які мають у
штаті лише одного працівника зв'язку, не рахуючи листонош. При
розкритті мішків розрізається тільки один оберт шпагату, при цьому
не допускається пошкодження пломби або печатки. Мішок, закритий з
використанням замикаючого пристрою, розкривається порядком,
передбаченим окремою інструкцією. Зламувати замикаючий пристрій і
перерізати тросик при розкритті мішка забороняється.
Вкладення мішка перераховується і поіменно звіряється з
внутрішньою накладною ф. 16, перевіряється зовнішній стан поштових
відправлень. Працівники, які розкривали страхові мішки,
розписуються на зворотному боці накладних у відповідних графах
(проставляється відбиток календарного штемпеля).
Після виймання вкладення мішки старанно перевіряються з метою
виключення випадків залишення в них поштових відправлень. З цією
метою оглядається і робоче місце розкриття мішків.
133. Мішки з авіапоштою, а також з відміткою "Експрес",
"Урядові" розкриваються в першу чергу, поштові відправлення, які
там знаходяться, передаються на подальшу обробку.
134. Транзитні і заслані закриті поштові речі не
відкриваються, а відправляються за призначенням з першою
відправкою пошти.
135. В об'єктах поштового зв'язку місця призначення вхідні
листи (бандеролі) з оголошеною цінністю передаються на робоче
місце (в комору) під розписку в накладній ф. 16, з якою вони
надійшли. Якщо робочі місця розкриття страхових мішків і видачі
листів і бандеролей з оголошеною цінністю знаходяться в різних
місцях, і ця операція виконується різними працівниками, то для
передавання поштових відправлень складається накладна ф. 16 у двох
примірниках із зазначенням усіх необхідних даних та додаткових
відміток.
Працівник, який приймає до комори листи (бандеролі) з
оголошеною цінністю, поіменно звіряє їх із записами в накладній
ф. 16, перевіряє зовнішній стан оболонки, цілісність печаток,
пломб, стрічок, наклейок, масу, наявність відбитків найменування
об'єктів поштового зв'язку місць приймання, нанесених при
зварюванні поліетиленової оболонки на машині, при потребі
проставляє в накладних реквізити, яких не вистачає: суму
оголошеної цінності, суму післяплати, відмітку "З повідомленням"
та яким саме. При надходженні поверненого або досланого поштового
відправлення в накладній ф. 16 у рядку, де зроблено запис листа
(бандеролі), перед номером проставляється і підкреслюється літера
"П" або "Д" та зазначається місце приймання і звідки повернене або
дослане поштове відправлення.
На накладних ф. 16 проставляються вхідні порядкові номери
(нумерація ведеться протягом місяця), які також зазначаються на
зворотному боці листа (бандеролі) з оголошеною цінністю. Крім
того, на зворотному боці листів з оголошеною цінністю
проставляється відбиток календарного штемпеля дня надходження, а
на бандеролях дата надходження зазначається вручну.
Дефекти в упаковці та порушення в оформленні листів
(бандеролей) з оголошеною цінністю, виявлені при розкритті
страхового мішка, оформляються порядком, визначеним в пунктах 430,
435-441, 446-447 цього Порядку.
136. На кожний лист (бандероль) з оголошеною цінністю
виписується повідомлення ф. 22, до якого записується: порядковий
вхідний номер відправлення, прізвище, ім'я, по батькові адресата
(повне найменування підприємства, організації, установи), адреса,
вид відправлення, його номер, сума оголошеної цінності (при
потребі - сума післяплати), місце приймання, а також пишеться
адреса, за якою провадиться видача, години роботи об'єкта
поштового зв'язку та номер телефону. Якщо на листах (бандеролях) з
оголошеною цінністю є відмітки "З путівками", "З квитками", "З
повідомленням" і яким саме, "Звіт", "Доставка оплачена", "Вручити
особисто", "Експрес", то такі самі відмітки проставляються на
лицьовому боці повідомлення вгорі.
137. При надходженні п'яти і більше листів (бандеролей) з
оголошеною цінністю на адресу одного підприємства, організації,
установи на всі відправлення виписується одне повідомлення ф. 22 і
складається накладна ф. 16 в одному примірнику, в якій поіменно
приписуються листи (бандеролі). У такому разі в повідомленні ф. 22
зазначається кількість листів або бандеролей та загальна сума
оголошеної цінності (сума післяплати).
138. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю видаються
адресатам під розписку на зворотному боці повідомлення ф. 22
(мал. 30). Видачу листа (бандеролі) з оголошеною цінністю
працівник зв'язку підтверджує своїм підписом.
Мал. 30. Зразок заповнення зворотного
боку повідомлення ф. 22
( va445253-01 )
139. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю з оплаченою
відправником доставкою або за згодою адресатів оплатити доставку
доставляються додому.
140. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю разом з
повідомленням ф. 22 видаються працівникам зв'язку в доставку під
розписку в книзі ф. 55, до якої вони записуються за видами і
вхідними, через дріб вихідними номерами.
141. Приймаючи для доставки листи (бандеролі) з оголошеною
цінністю, працівник зв'язку старанно перевіряє стан оболонок,
печаток, пломб, стрічок, наклейок, масу і розписується в книзі
ф. 55 із зазначенням кількості прийнятих ним відправлень.
142. При видачі адресатам вдома листи (бандеролі) з
оголошеною цінністю, з відміткою "З описом" розкриваються. Розріз
оболонки робиться з таким розрахунком, щоб не пошкодити печаток і
вкладення.
За бажанням одержувача лист (бандероль) з оголошеною
цінністю, прийнятий з описом вкладення, при видачі може не
розкриватись, але про це одержувач на повідомленні ф. 22 повинен
зробити відповідну відмітку і розписатися. Наприклад: "Від
розкриття відмовляюсь. Іванов."
143. Якщо при розкритті листа (бандеролі) з оголошеною
цінністю виявиться нестача (заміна) вкладення, то на опису ф. 107
робиться відмітка про те, чого не вистачає (на що замінене), а при
відсутності опису ф. 107 вкладення, що є в наявності, записується
на зворотному боці повідомлення ф. 22. Запис переліку вкладення
підписується адресатом і працівником зв'язку. Такий лист
(бандероль) повертається до об'єкта поштового зв'язку для
складання акта. Вкладення видається адресату в об'єкті поштового
зв'язку разом з копією акта.
144. Після повернення з доставки працівник зв'язку здає
повідомлення ф. 22 на вручені листи (бандеролі) з оголошеною
цінністю, гроші, одержані з адресатів за їх доставку, складає
довідку ф. 20 на невручені листи (бандеролі), повертає оформлені
повідомлення про вручення та невручені поштові відправлення.
145. Працівник, який приймає звіт, перевіряє правильність
оформлення повідомлень ф. 22, одержання плати за доставку,
перевіряє цілісність оболонок і печаток (стрічок, пломб, наклейок)
невручених відправлень і довідок ф. 20 до них, а при потребі й
масу, приймає готівку за доставку.
У книзі ф. 55 зазначається номер неврученого листа
(бандеролі) з оголошеною цінністю і робиться відмітка про
приймання звіту від працівника зв'язку.
146. В об'єктах поштового зв'язку листи (бандеролі) з
оголошеною цінністю видаються таким самим порядком, як і при
видачі адресатам вдома, але з перевіркою відповідності фактичної
маси зазначеній на оболонці відправлення. У необхідних випадках
стягується плата за зберігання. За повернені або дослані листи
(бандеролі) з оголошеною цінністю при видачі стягується плата за
їх повернення (досилання) згідно з тарифом.
147. При видачі представнику підприємства, організації,
установи, уповноваженому на одержання пошти, листів (бандеролей) з
оголошеною цінністю за одним повідомленням ф. 22 на зворотному
боці повідомлення ним вказуються дані про довіреність та
пред'явлений документ, що засвідчує особу, кількість і загальна
сума оголошеної цінності одержаних відправлень. Одержання
відправлень підтверджується підписом представника, уповноваженого
на одержання пошти, на повідомленні ф. 22.
148. Видача адресатам листів (бандеролей) з оголошеною
цінністю з відміткою "Експрес" здійснюється виділеними об'єктами
поштового зв'язку порядком, визначеним окремою інструкцією.
149. Вхідні листи (бандеролі) з оголошеною цінністю, на які
складені акти ф. 51-1, видаються одержувачам безпосередньо в
об'єкті поштового зв'язку. Перед видачею такі відправлення
розкриваються в присутності одержувачів. Якщо вкладення все в
цілості, то відправлення видаються в установленому порядку.
150. Якщо при розкритті в об'єкті поштового зв'язку листа
(бандеролі) з оголошеною цінністю буде виявлено нестачу вкладення,
зазначеного в опису, то про це складається акт ф. 51-2 у трьох
примірниках, який підписується працівниками зв'язку та адресатом.
Частина вкладення, що залишилася, разом з копією акта видається
адресату, а оболонка відправлення та інші примірники акта
залишаються в об'єкті поштового зв'язку для проведення перевірки.
Глава 5
ПОСИЛКИ
Приймання посилок
151. Перелік вкладення, що приймається до пересилання,
порядок упакування та приймання посилок викладено в пунктах 34,
55-59 та 73-75 Правил надання послуг поштового зв'язку
( 1515-2000-п ).
На кожну посилку відправник заповнює бланк супровідної адреси
ф. 116 (мал. 31), а за бажанням відправити її з описом - і опис
ф. 107 у двох примірниках.
Мал. 31. Зразок заповнення бланка
супровідної адреси ф. 116
( va445253-01 )
152. Звичайні посилки і з оголошеною цінністю до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які відправляють
підприємства, організації, установи одному адресатові в кількості
не більше 35 штук, а великовагові, громіздкі - не більше 5 шт.,
можуть бути прийняті за однією супровідною адресою та за списком
ф. 103.
153. Посилки в дерев'яних (диктових) ящиках, не обшитих
тканиною, перев'язуються по наявних на ребрах ящика надрізах
суцільним міцним шпагатом. Якщо довжина посилки не перевищує
30 см, то така посилка перев'язується навхрест (мал. 32), а при
довжині більше 30 см перев'яз пропускається один раз уздовж і два
рази поперек посилки (мал. 33).
Мал. 32. Зразок обв'язування посилок довжиною до 30 см
( va445253-01 )
Мал. 33. Зразок обв'язування посилок
довжиною понад 30 см
( va445253-01 )
Перев'яз туго натягується і в місцях перехрещення
зав'язується вузлом, щоб його не можна було зняти або пересунути.
Кінці перев'язу мають виходити на лівий (від адреси) бік посилки.
Перекоси в перев'язу посилок не допускаються.
154. До посилок з розсадою, рослинами, кінофільмами,
кінострічками і магнітофонними стрічками, з точними приладами та
радіолампами у фабрично-заводській упаковці у вигляді ящиків із
спеціальним кріпленням, з автопокришками, довгомірними та
неподільними предметами прикріплюються дерев'яні бирки, на яких
зазначаються адресні дані. Кінці перев'язу припечатуються сургучем
до бирки або опломбовуються.
155. Посилки в м'якій упаковці (обшиті тканиною), а також
посилки з бджолами, із свіжими овочами і фруктами не обв'язуються.
156. Клапани посилок у паперовій упаковці підклеюються, і
посилки додатково обклеюються паперовою стрічкою на клейовій
основі, на якій проставляються відбитки календарного штемпеля
(накатного пристрою), або спеціальною стрічкою типу "Скотч". Якщо
на спеціальній стрічці типу "Скотч" відсутній логотип об'єкта
поштового зв'язку місця приймання, на клапані посилки перед
наклеюванням стрічки проставляються відбитки календарного
штемпеля.
Таким самим порядком обклеюються посилки, що приймаються в
картонних ящиках (мал. 34).
Мал. 34. Зразок картонної упаковки посилок
( va445253-01 )
157. Приймаючи посилку, працівник зв'язку зобов'язаний:
а) з'ясувати, для пересилання яким видом транспорту подається
посилка (наземним, авіа);
б) перевірити відповідність і правильність упаковки,
правильність адресування, звірити вказані на бланку супровідної
адреси ф. 116 і на оболонці посилки адреси одержувача і
відправника, а у відповідних випадках перевірити наявність
додаткових відміток і написів ("Високоцінна", "Післяплата", З
повідомленням", "Обережно", "Експрес", "Авіа", "З описом",
"Овочі", "Фрукти", "Бджоли" тощо);
в) підкреслити на оболонці посилки і на бланку супровідної
адреси індекс і найменування об'єкта поштового зв'язку місця
призначення;
г) у присутності відправника обв'язати, опечатати
(опломбувати) і зважити посилку. На ярлику ф. 2 (мал. 35)
зазначити найменування об'єкта поштового зв'язку місця приймання,
номер, масу посилки, а на супровідній адресі - номер, масу, суму
плати за пересилання і розписатися;
ґ) поставити відбиток календарного штемпеля на ярлику ф. 2,
супровідній адресі ф. 116 (при прийманні посилок з використанням
РРО відбиток календарного штемпеля на бланку ф. 116 не ставиться).
Ярлик ф. 2 наклеїти на лівий від адреси торцевий бік посилки.
Мал. 35. Зразок оформлення ярлика ф. 2
( va445253-01 )
158. Після одержання плати за пересилання посилки
відправникові видається касовий чек, в якому додатково
зазначаються реквізити, яких не вистачає.
У разі оформлення плати за пересилання посилки із
використанням квитанційної книжки ф. 1 квитанція виписується
порядком, викладеним у п. 66 цього Порядку.
159. При прийманні посилки з оголошеною цінністю з описом
вкладення також необхідно:
а) звірити адресу і найменування одержувача, вкладення та
суму оголошеної цінності посилки із записами в опису ф. 107;
б) нанести на обох примірниках опису відбиток календарного
штемпеля і розписатися;
в) вкласти перший примірник опису зверху вкладення в посилку
й упакувати її;
г) видати відправнику копію опису ф. 107;
ґ) нанести відмітку "З описом" на оболонку посилки і бланк
супровідної адреси.
160. На посилки, маса яких перевищує 10,5 кг, або з крихким
вкладенням відмітка "Великовагова" чи "Обережно" проставляється
після перевірки відповідності вкладення та правильності
запакування.
161. Приймаючи посилки з вкладенням хутра, шкірок гризунів,
які не пройшли фабричної обробки, вовни, щетини, волосся, пір'я і
пуху, живих бджіл, працівник зв'язку перевіряє наявність
ветеринарних свідоцтв, що прикріплюються до супровідних адрес, з
якими подаються посилки.
162. Відбиток страхової печатки (пломби) на перев'язу посилок
ставиться в безпосередній близькості до вузла перев'язу, який не
повинен знаходитися на ребрі посилки. На посилках, обшитих
тканиною, зовнішній шов опечатується з таким розрахунком, щоб
відбиток страхової печатки обов'язково проставлявся на кінцях
зовнішнього шва, а відстань між центрами відбитків печатки була не
більше 100 мм. Якщо адреса посилок написана на бирці, то кінці
шпагату припечатуються до бирки або опломбовуються.
У місцях перехрещення паперових стрічок картонної упаковки
спеціальним накатним пристроєм по діагоналі навхрест
проставляються відбитки із зазначенням назви об'єкта поштового
зв'язку, в якому приймалася посилка.
Відбитки накатного пристрою проставляються також упродовж
стрічки, якою заклеєне ребро ящика з обох боків таким чином, щоб
частина відбитка була на стрічці, а частина - на стінці ящика.
Якщо накатний пристрій відсутній, таким самим порядком наносяться
відбитки календарного штемпеля. Відстань між відбитками не повинна
перевищувати 100 мм.
Обробка вихідних і транзитних посилок
163. Прийняті в об'єктах поштового зв'язку посилки разом з
бланками супровідних адрес у встановлені розкладом строки
передаються для обробки і відправляння під розписку в накладній
ф. 16 у порядку, передбаченому для листів (бандеролей) з
оголошеною цінністю.
164. Перед відправлянням з об'єктів поштового зв'язку посилки
поділяються на:
а) урядові;
б) з відміткою "Авіа";
в) з відміткою "Обережно";
г) з відміткою "Експрес";
ґ) з кінофільмами, кіноплівками;
д) дрібні;
е) звичайні і з оголошеною цінністю до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
є) з оголошеною цінністю понад тридцять неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - високоцінні;
ж) великовагові (громіздкі);
з) з бджолами;
й) з відмітками "Фрукти", "Овочі", "Розсада".
165. У транзитних об'єктах поштового зв'язку посилки
сортуються за групами згідно з Інструкцією про порядок сортування
і направлення посилок та страхової пошти.
166. Після сортування вихідні звичайні посилки та з
оголошеною цінністю до тридцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян записуються до накладної ф. 16 (мал. 36) із
зазначенням їхніх номерів у порядку зростання та місця
призначення. Посилки з оголошеною цінністю понад тридцять
неоподатковуваних мінімумів громадян приписуються до накладної ф.
16 із зазначенням суми оголошеної цінності. Посилки з післяплатою
записуються до накладної із зазначенням суми післяплати, з
повідомленням про вручення - з відміткою "Повідомлення" і яким
саме. У накладній ф. 16 підбивається підсумок посилок (літерами) і
завіряється підписами працівника, який приписував посилки, та
особи, що здійснює контроль. Крім того, підсумок посилок
зазначається цифрами у відповідній графі "Найменування поштових
відправлень та речей".
Мал. 36. Зразок заповнення накладної
ф. 16 на посилки, що відправляються
( va445253-01 )
У верхній частині накладної ф. 16, до якої приписуються
посилки, що вимагають особливої уваги при обробці, робляться
відмітки: "Високоцінна", "Урядова", "Обережно", "Експрес", "Авіа",
"Фрукти", "Овочі", "Великовагова", "Громіздка".
На кожній накладній та її копії проставляється відбиток
календарного штемпеля. На накладних, оформлених з використанням
РРО із зазначенням дати складання і назви об'єкта поштового
зв'язку (в тому числі і на всі інші поштові відправлення),
відбиток календарного штемпеля не проставляється.
167. Групи посилок складаються за наявності 10 і більше штук.
До однієї групи включаються не більше 35 посилок, але якщо з
одного об'єкта поштового зв'язку на одну адресу і за одне
календарне число відправляється кілька груп, то в них повинна
включатися неоднакова кількість посилок (наприклад: 35, 34, 33).
У місцях приймання великовагових, громіздких посилок у групи
до об'єктів поштового зв'язку місць призначення включається не
більше 5 посилок, незалежно від їхньої наявної кількості.
168. Посилки з відмітками: "Високоцінна", "Урядова",
"Обережно", "Експрес", "Авіа", "Великовагова", "Громіздка",
"Фрукти", "Овочі" з моменту приймання на всьому шляху пересилання
виділяються до окремих груп.
169. Високоцінні посилки з оголошеною цінністю понад
п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян об'єктами
поштового зв'язку місця приймання запаковуються в страхові мішки і
адресуються безпосередньо до об'єктів поштового зв'язку місця
призначення.
170. Дрібні посилки, крім посилок з відміткою "Обережно",
пакуються до страхових мішків.
171. Посилки з кінофільмами, які пересилаються на одну
адресу, повинні відправлятись одночасно. Відправляння таких
посилок у різних групах не допускається.
172. Транзитні посилки приписуються до накладної ф. 16 із
зазначенням їхніх номерів, найменування об'єкта поштового зв'язку
місця приймання посилок, а також особливих відміток.
Обробка та вручення посилок
173. Доставлені до об'єкта поштового зв'язку посилки
приймаються від працівника, який виконує обов'язки із
супроводження та обміну пошти (далі - супровідника), за накладною
ф. 16 під розписку в супровідних документах порядком, викладеним у
п. 367 цього Порядку.
174. До комори об'єкта поштового зв'язку вхідні посилки
приймаються за накладною ф. 16, при якій вони надійшли або за
окремо складеною накладною ф. 16 під розписку. Працівник зв'язку,
який приймає посилки, повинен поіменно звірити кожний бланк
супровідної адреси із записом у накладній ф. 16, а потім - з
даними, зазначеними на посилці (номером, адресою та найменуванням
адресата і відправника, сумою оголошеної цінності (післяплати),
масою). При цьому ретельно оглядається зовнішній стан, цілісність
оболонок, перев'язу, печаток, пломб кожної посилки. На зворотному
боці бланків супровідних адрес проставляються відбитки
календарного штемпеля дня надходження посилок.
Посилки з відміткою "Експрес" обробляються в першу чергу.
175. У разі відсутності в накладній ф. 16 відповідних
відміток (про суму післяплати, повідомлення) ці дані зазначаються
в накладній працівником, який прийняв посилки.
Якщо посилку повернено або дослано, в накладній ф. 16 (в
рядку запису посилки, перед її номером) проставляється і
підкреслюється літера "П" чи "Д" і вказується місце приймання, а
також звідки повернено або дослано посилку.
176. У накладній ф. 16 проставляються порядкові вхідні номери
посилок. Ці самі номери повторюються на повідомленні та адресній
частині бланків супровідних адрес посилок і лівому торцевому боці
посилки, поблизу ярлика ф. 2. Порядкова нумерація вхідних посилок
ведеться протягом місяця. В залежності від обсягів роботи об'єкта
поштового зв'язку вхідні номери на посилках можуть не
проставлятись.
177. Посилки, що надійшли в дефектному стані, приймаються до
комори тільки після їх належного оформлення в порядку, визначеному
в пунктах 430-437 цього Порядку.
178. Від бланків супровідних адрес до посилок, що підлягають
видачі в об'єкті поштового зв'язку, відокремлюються адресні
частини і передаються відповідно: для доставки адресатам, до
картотеки "До запитання", на видачу через абонементні скриньки,
встановлені в об'єктах поштового зв'язку. Адреси до посилок,
адресованих юридичним особам, передаються в доставку під розписку
в реєстрі ф. 11, куди вони записуються за вхідними номерами із
зазначенням загальної кількості.
Повідомлення на посилки вкладаються в картотеку вхідних
посилок за днями надходження і за порядковими вхідними номерами.
179. Порядок доставки посилок додому визначається керівником
поштамту (вузла поштового зв'язку) при наявності засобів доставки
та за згодою адресатів оплатити доставку.
180. Посилки видаються одержувачам після заповнення ними
зворотного боку повідомлення та вчинення розписки в одержанні.
Якщо адресат за одним бланком супровідної адреси одержує декілька
посилок, то літерами вказується кількість одержаних посилок.
Представники підприємств, організацій, установ, уповноважені
на одержання пошти, при одержанні групи посилок за декількома
повідомленнями можуть зазначити дані про пред'явлений документ і
довіреність на одному з повідомлень. На всіх інших повідомленнях
уповноважений на одержання пошти розписується в одержанні посилки
і зазначає дату одержання та номер довіреності.
181. При видачі посилки в об'єкті поштового зв'язку працівник
поштового зв'язку повинен зважити її в присутності одержувача, у
відповідних випадках - одержати плату за зберігання, повернення чи
досилання і видати посилку разом з адресною частиною бланка
супровідної адреси. Своїм підписом одержувач підтверджує одержання
посилки, відповідність її маси, справність упаковки і перев'язу.
Працівник зв'язку розписується на повідомленні, яке залишається в
об'єкті поштового зв'язку.
За бажанням одержувача працівник зв'язку на адресній частині
бланка супровідної адреси підтверджує дату видачі посилки
відбитком календарного штемпеля і своїм підписом.
182. Посилки з описом вкладення при видачі повинні
розкриватись у присутності одержувача. Розкриття посилки
провадиться таким чином, щоб уникнути пошкодження печатки. Посилки
видаються одержувачам тільки після звірення вкладення із записами
в опису.
Якщо при розкритті посилки буде виявлено нестачу частини
вкладення, заміну, пошкодження вкладення чи відсутність опису
ф. 107, про це складається акт ф. 51-2, який підписується
працівниками зв'язку і одержувачем. Посилка видається одержувачу
разом з копією акта. Акт ф. 51-2 є підставою для проведення
відомчої перевірки і виплати відшкодування (у разі потреби).
Упаковка (оболонка) посилки залишається в об'єкті поштового
зв'язку.
Посилки з описом вкладення можуть бути видані без
розпакування, якщо одержувач зробить про це відмітку на
повідомленні супровідної адреси. У цьому разі за виявлену пізніше
нестачу частини вкладення або пошкодження вкладення підприємство
поштового зв'язку матеріальної відповідальності не несе.
183. Посилки, одержані з актами, з невідповідною зазначеній у
супровідних документах масою, з пошкодженою (підмоченою)
оболонкою, видаються в порядку, визначеному в пунктах 149, 150
цього Порядку.
184. Посилки, опечатані відправником - юридичною особою, при
цілісності оболонки, перев'язу, печатки і відповідності зазначеної
маси під час видачі не розкриваються.
185. За зберігання, повернення і досилання посилок з
одержувачів стягується плата згідно з установленими тарифами. У
разі видачі досланої (поверненої) посилки про стягнення
відповідної плати одержувачу видається касовий чек або квитанція з
книжки ф. 47 (мал. 37), в якій зазначається вихідний, через дріб
вхідний номер посилки, сума (літерами та цифрами). Сума одержаних
грошей і номер касового чека (квитанції) зазначаються також на
зворотному боці повідомлення на видану посилку.
Мал. 37. Зразок заповнення квитанції ф. 47
( va445253-01 )
Глава 6
УРЯДОВІ ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ
Приймання та обробка урядових поштових відправлень
186. У розряді урядових можуть пересилатися всі види поштових
відправлень. Перелік посадових осіб, яким надано право пересилати
поштові відправлення в розряді "Урядове", поданий в Правилах
надання послуг поштового зв'язку ( 1515-2000-п ).
187. У розряді урядових також пересилаються:
а) всі види поштових відправлень з матеріалами сесій
Верховної Ради України;
б) всі види поштових відправлень з матеріалами по виборах до
Верховної Ради України, Президента України.
188. Урядові поштові відправлення обробляються і
пересилаються з відміткою "Урядове" на супровідних документах по
всьому шляху проходження від відправника до адресата.
189. Розмір, маса та упаковка урядових поштових відправлень
повинні відповідати загальновстановленим вимогам.
Приймання, обробка, пересилання і вручення урядових поштових
відправлень здійснюється порядком, встановленим для відповідних
видів поштових відправлень, з урахуванням доповнень, викладених у
цій главі.
190. Приймаючи урядове відправлення, працівник зв'язку
перевіряє:
- чи надане відправнику право подавати поштові відправлення в
розряді урядових;
- наявність відмітки "Урядове" на відправленні. Якщо така
відмітка відсутня, працівник зв'язку повинен запропонувати зробити
її.
Записуючи реєстроване відправлення до книжок ф. 1 у графі
"Особливі відмітки", працівник зв'язку зазначає: "Урядове".
У разі оформлення урядових відправлень із застосуванням РРО
така відмітка повинна бути зазначена і на касовому чеку.
191. Урядові поштові відправлення обробляються окремо від
інших відправлень, а в об'єктах поштового зв'язку з великим
обсягом поштових відправлень - на спеціально виділених робочих
місцях і відправляються за призначенням першочергово.
192. Проста урядова кореспонденція приймається за списком
ф. 103, що складається в одному примірнику. У списку
проставляються вихідні номери листів, зазначених на конвертах
відправниками.
При прийманні простої урядової кореспонденції квитанція не
видається, але працівник зв'язку розписується в списку ф. 103 із
зазначенням кількості прийнятих відправлень і проставляє відбиток
календарного штемпеля.
193. Об'єкти поштового зв'язку, що не здійснюють детального
сортування кореспонденції, направляють вихідну урядову
кореспонденцію до свого транзитного об'єкта поштового зв'язку в
окремих мішках з відміткою "Урядовий".
194. Прості урядові листи по всьому шляху проходження
пересилаються без приписки до супровідних документів.
Рекомендовані урядові відправлення приписуються до реєстру ф. 11
за номерами, присвоєними їм при прийманні, а транзитні - із
зазначенням номерів та об'єктів поштового зв'язку місць приймання.
Реєстри ф. 11 складаються в двох примірниках і нумеруються окремо
порядковою нумерацією протягом місяця. Підсумок кількості
відправлень за кожною групою пишеться літерами. Реєстр
підписується працівником зв'язку, який його складав, та
працівником, який здійснює контроль.
Прості і рекомендовані урядові листи і бандеролі формуються в
окремі від іншої кореспонденції постпакети при наявності хоча б
одного відправлення з відміткою "Урядове".
195. Постпакети з урядовою кореспонденцією пересилаються в
окремих мішках. До мішків прикріплюються адресні ярлики ф. 18
(мал. 38).
Мал. 38. Зразок заповнення адресного ярлика ф. 18
до мішка з урядовою кореспонденцією
( va445253-01 )
Якщо відправляється незначна кількість урядової
кореспонденції з невеликою масою, дозволяється вкладати постпакети
із зазначеною кореспонденцією в мішок разом з іншою
кореспонденцією. У цьому разі до мішків також прикріплюється
адресний ярлик ф. 18. У разі використання адресного ярлика ф. 10
на ньому робиться відмітка "Урядовий".
196. Мішки з урядовою простою і рекомендованою
кореспонденцією запаковуються і обробляються порядком,
передбаченим для страхових мішків. Мішки з урядовою письмовою
кореспонденцією, що пересилаються до м. Києва, адресуються: "Київ
ДОПП, цех 6. Урядовий".


197. Урядові листи і бандеролі з оголошеною цінністю
запаковуються в окремі страхові мішки до місця призначення,
незалежно від кількості відправлень та суми оголошеної цінності.
До мішків прикріплюється адресний ярлик ф. 17, на якому
робиться відмітка "Урядовий".
198. У верхній частині реєстрів і накладних, до яких
приписуються урядові відправлення, і на постпакетах із зазначеною
кореспонденцією ставиться чіткий відбиток штампа "Урядове".
Вручення урядових поштових відправлень
199. Прості відправлення, що пересилаються в розряді
урядових, вручаються порядком, встановленим для рекомендованих
відправлень, під розписку в книзі ф. 8 чи реєстрі ф. 11, де
зазначається: місце приймання, вихідний номер, проставлений на
оболонці відправлення (за його відсутності робиться відмітка
"б/н"), і найменування адресата.
200. В об'єктах поштового зв'язку з великими обсягами
вихідних (вхідних) урядових відправлень (ДОПП, ЗВ, ЦОПП)
супровідні документи до урядових відправлень брошуруються окремо,
на них зазначається відмітка "Урядова".
Глава 7
ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ
Приймання поштових відправлень
з повідомленням про вручення
201. Приймання і вручення поштових відправлень з
повідомленням про вручення здійснюється в порядку, встановленому
для відповідних видів поштових відправлень, з урахуванням
доповнень, викладених у цій главі.
202. При бажанні одержати повідомлення відправник заповнює
бланк повідомлення про вручення ф. 119 на своє ім'я або на ім'я
особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення
поштового відправлення адресату. У верхній частині лицьового боку
повідомлення зазначається його категорія: просте чи рекомендоване.
На зворотному боці повідомлення відправник зазначає вид поштового
відправлення, що пересилається, дату його подання, адресу, за якою
надсилається поштове відправлення, і найменування адресата. У
відповідних випадках зазначається сума оголошеної цінності та
післяплати.
203. Приймаючи поштове відправлення з повідомленням про
вручення, працівник зв'язку повинен:
а) перевірити, чи є на відправленні (бланку супровідної
адреси до посилки) напис "З повідомленням" і яким саме;
б) перевірити правильність і відповідність записів з
лицьового і зворотного боків бланка повідомлення про вручення;
в) зазначити в касовому чеку (квитанції ф. 1): "З
повідомленням" і яким саме;
г) проставити на зворотному боці простого чи рекомендованого
повідомлення найменування об'єкта поштового зв'язку місця
приймання поштового відправлення, його номер, перевірити
правильність оплати і погасити відбитком календарного штемпеля
марки на повідомленні.
При прийманні поштового відправлення з повідомленням про
вручення (телеграфом чи електронною поштою) працівник зв'язку
наклеює на поштове відправлення відповідний ярлик або ставить
відбиток відповідного штампа.
У касовому чеку (квитанції ф. 1) плата за повідомлення
(телеграфне, електронною поштою) включається до загальної суми
плати.
204. Поштові відправлення з повідомленням про вручення
приписуються до накладних ф. 16 (реєстрів ф. 11) з відміткою
"Повідомлення" і яке саме. Така відмітка робиться в накладних
ф. 16 (реєстрах ф. 11) по всьому шляху проходження поштового
відправлення з повідомленням про вручення.
205. Повідомлення про вручення прикріплюється до неадресного
боку поштового відправлення, а якщо це посилка, то до бланка
супровідної адреси таким чином, щоб виключити можливість втрати
його при пересиланні.
Якщо з повідомленням про вручення приймається бандероль в
поліетиленовій оболонці, повідомлення вкладається під оболонку.
Обробка і вручення поштових відправлень
з повідомленням про вручення.
Оформлення та відправляння повідомлень про вручення
206. В об'єктах поштового зв'язку місць призначення
рекомендовані поштові відправлення, що надійшли з повідомленням
про вручення, записуються до книги ф. 8 з відміткою "З
повідомленням" і яким саме. Такі самі відмітки в разі їх
відсутності робляться в накладних ф. 16 на вхідні посилки, листи
(бандеролі) з оголошеною цінністю і в реєстрах ф. 11 на вхідні
рекомендовані поштові відправлення.
207. Якщо поштове відправлення надійшло без бланка
повідомлення про вручення, в об'єкті поштового зв'язку місця
призначення необхідно за наявними на відправленні даними скласти
дублікат повідомлення ф. 119.
У разі одержання повідомлення, неповністю оформленого
об'єктом поштового зв'язку місця приймання поштового відправлення,
дані, яких не вистачає, згідно із зазначеними на поштовому
відправленні записуються до повідомлення в об'єкті поштового
зв'язку місця призначення.
208. Поштові відправлення з повідомленням про вручення, що
надійшли до об'єктів поштового зв'язку місць призначення,
видаються листоношам в доставку (ті, що підлягають доставці) разом
з повідомленнями про вручення.
209. Поштові відправлення з повідомленням про вручення
вручаються адресатам відповідно до вимог пп. 87, 89 Правил надання
послуг поштового зв'язку ( 1515-2000-п ).
Після вручення поштового відправлення на зворотному боці
повідомлення, у відведених для цього місцях зазначається, коли
видане поштове відправлення під розписку одержувача із зазначенням
прізвища. У разі видачі поштового відправлення повнолітнім членам
сім'ї зазначаються родинні зв'язки (батько, мати, син, донька
тощо).
Бланк повідомлення підписується начальником відділення
поштового зв'язку (цеху, дільниці) місця видачі.
Унизу, праворуч, на зворотному боці повідомлення ставиться
відбиток календарного штемпеля з датою відправляння повідомлення.
210. Рекомендованому повідомленню присвоюється номер, за яким
прийняте поштове відправлення. Номер проставляється на лицьовому
боці повідомлення.
211. Відповідно оформлені повідомлення (мал. 39) передаються
до відправляння з припискою до реєстру ф. 11 за їхніми номерами із
зазначенням місця призначення. Оформлені дублікати повідомлень
відправляються в маркованих або спеціальних конвертах з логотипом
ДППЗ.
Мал. 39. Зразок оформлення повідомлення про вручення
( va445253-01 )
212. Оформлені прості та рекомендовані повідомлення про
вручення відправляються з першим відправлянням пошти.
Відмітка про дату відправляння повідомлення про вручення
зазначається:
на бланку повідомлення виданого листа (бандеролі) з
оголошеною цінністю, посилки;
у книзі ф. 8 на виданий рекомендований лист (бандероль).
Наприклад: "Повід. відпр. дата, підпис".
Обробка і вручення повідомлень про вручення
213. Перед видачею в доставку керівник об'єкта поштового
зв'язку повинен перевірити правильність оформлення повідомлення
про вручення. Якщо воно не оформлене чи оформлене неправильно,
слід уточнити необхідні дані та зазначити їх на повідомленні.
Неоформлені або неправильно оформлені повідомлення вручати
забороняється.
214. Рекомендоване повідомлення про вручення вручається
адресатові під розписку в книзі ф. 8.
215. Якщо відправник звернувся до об'єкта поштового зв'язку
місця приймання поштового відправлення із заявою про неодержання
ним повідомлення про вручення, керівник об'єкта поштового зв'язку
зобов'язаний з урахуванням строків проходження поштового
відправлення і повернення повідомлення вжити заходів для
з'ясування дати вручення (повернення) поштового відправлення і про
результат повідомити заявника.
Повідомлення-запит про вручення
216. Повідомлення-запити про вручення поштових відправлень
приймаються від відправників (адресатів) протягом шести місяців
від дня приймання поштового відправлення при пред'явленні
відповідного документа (касового чека, квитанції). Незалежно від
виду реєстрованого відправлення відправником заповнюється бланк
ф. 119 із зазначенням адреси, за якою необхідно відправити
повідомлення. Таке повідомлення називається запитом. У верхній
частині бланка робиться відмітка: "Запит". Повідомлення
оплачується за тарифом рекомендованого листа.
Приймаючи повідомлення-запит, працівник зв'язку звіряє
зазначені на ньому дані з поданим документом про приймання
(касовим чеком, квитанцією), на якому робить відмітку: "Запит
(число, місяць, рік)", підписує його. Запит надсилається керівнику
об'єкта поштового зв'язку місця призначення поштового відправлення
(поштового переказу) рекомендованим постпакетом з припискою його
до реєстру ф. 11. На постпакеті робиться відмітка: "Рекомендоване
повідомлення-запит".
217. За бажанням відправника запит про вручення раніше
надісланого поштового відправлення може бути зроблено телеграфом
(електронною поштою). Крім плати за повідомлення (телеграфне,
електронною поштою), відправник оплачує запит (телеграфний,
електронною поштою) за фактичною кількістю слів. У цьому випадку
на ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку місця призначення
відправлення надсилається запит (телеграфом чи електронною
поштою). Повідомлення залишається в об'єкті поштового зв'язку
місця його подання для контролю за надходженням відповіді з місця
призначення. На прийнятий запит телеграфом (електронною поштою)
відправникові видається квитанція встановленого зразка. На
касовому чеку (квитанції) про приймання поштового відправлення
робиться відмітка: "Подано запит телеграфом" чи "Подано запит
електронною поштою", зазначається дата і підпис працівника
зв'язку.
218. У разі одержання повідомлення-запиту об'єкт поштового
зв'язку місця призначення у встановлені терміни з'ясовує, кому,
коли вручене відправлення, і робить про це відмітку на
повідомленні, яке оформляється і відправляється в порядку,
викладеному в пунктах 209-211 цього Порядку.
Якщо запит про вручення направлений телеграфом (електронною
поштою), на ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку місця
відправляння цього запиту у встановлені терміни надсилається
повідомлення (телеграфом, електронною поштою).
Наприклад:
Миропілля Сумської ВПЗН
посилка 153 від 17/6 Білому видана особисто 25/6
ВПЗН 12 Козинець
Якщо буде встановлено, що поштове відправлення у надходженні
не значиться, то повідомлення з відміткою про це надсилається до
об'єкта поштового зв'язку місця відправляння для вжиття заходів до
розшуку поштового відправлення та інформування відправника.
Глава 8
ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ З ПІСЛЯПЛАТОЮ
219. Розмір, маса й упакування відправлень з післяплатою,
порядок їх приймання і вручення повинні відповідати вимогам, що
пред'являються при оформленні листів (бандеролей) з оголошеною
цінністю і посилок, з урахуванням особливостей, передбачених у цій
главі.
220. На кожний лист (бандероль) з оголошеною цінністю, які
надсилаються з післяплатою, відправник заповнює бланк поштового
переказу ф. 113 (мал. 40), який має смугу жовтогарячого кольору по
діагоналі. На посилку з післяплатою заповнюється комбінований
бланк ф. 117 (бланк супровідної адреси разом з бланком поштового
переказу, який має смугу жовтогарячого кольору по діагоналі).
Мал. 40. Зразок заповнення бланка ф. 113
( va445253-01 )
221. У разі пересилання за межі України поштових відправлень
з післяплатою для оформлення переказів післяплати використовуються
бланки міжнародних переказів післяплати TFP3 (мал. 41).
Мал. 41. Зразок бланка TFP3
( va445253-01 )
222. На лицьовому боці всіх частин бланка ф. 113, TFP3
відправник поштового відправлення заповнює необхідні дані,
передбачені в цьому бланку.
Адреса і найменування одержувача суми післяплати, зазначені
на переказі, повинні точно відповідати зворотній адресі та
найменуванню відправника поштового відправлення.
На адресному боці посилки з післяплатою, що відправляється за
межі України, наклеюється ярлик CN29 bis (мал. 42) та ярлик CP95
(мал. 43), а на її супровідній адресі наклеюється ярлик
жовтогарячого кольору CN29.
На відправленні з оголошеною цінністю з післяплатою, що
відправляється за межі України, зверху, ліворуч, на адресному боці
наклеюється ярлик жовтогарячого кольору CN29 (мал. 44), у
верхньому куті якого прикріплюється, по можливості, ярлик CN04
(або замість ярликів CN04 і CN29 - один ярлик жовтогарячого
кольору CN30 (мал. 45).
Мал. 42. Зразок ярлика CN29 bis
( va445253-01 )
Мал. 43. Зразок ярлика CP95
( va445253-01 )
Мал. 44. Ярлик CN29
( va445253-01 )
Мал. 45. Ярлик CN30
( va445253-01 )
223. При прийманні поштових відправлень з післяплатою
працівник зв'язку перевіряє, чи не перевищує сума післяплати суми
оголошеної цінності відправлення, правильність заповнення переказу
післяплати і відповідність даних, зазначених на ньому, записам на
відправленні.
224. Після оформлення відправлення працівник зв'язку
проставляє у відповідній частині на бланку переказу ф. 113 номер
відправлення за касовим чеком (квитанцією ф. 1) та дату приймання
відправлення.
Переказ післяплати не штемпелюється. Після приймання листа
(бандеролі) з оголошеною цінністю бланк переказу післяплати
прикріплюється до оболонки поштового відправлення так, щоб
виключити можливість його втрати при пересиланні. Якщо приймається
бандероль у поліетиленовій оболонці, бланк переказу післяплати
вкладається під оболонку відправлення.
225. У разі одержання поштового відправлення без бланка
переказу післяплати адресний об'єкт поштового зв'язку повинен
заповнити новий бланк переказу згідно з даними, зазначеними на
відправленні. При заповненні нового бланка переказу післяплати на
адресу баз посилкової торгівлі на лицьовому боці талону
обов'язково зазначається номер замовлення.
У повідомленні ф. 22, що виписується на адресу одержувача
листа (бандеролі) з оголошеною цінністю з післяплатою, обов'язково
зазначається сума післяплати, сума плати за пересилання переказу,
найменування відправника.
226. Перед видачею адресату відправлення з післяплатою
звіряються дані, зазначені на оболонці відправлення і на переказі
післяплати, перевіряється, чи всі необхідні дані зазначено у
відповідній частині бланка переказу післяплати, а в разі
відсутності будь-яких даних вони зазначаються працівником зв'язку,
який видає поштове відправлення.
227. Бандероль з оголошеною цінністю з післяплатою в
поліетиленовій оболонці розкривається в присутності одержувача,
вилучається бланк переказу післяплати, який перевіряється і в разі
необхідності дооформлюється.
228. При видачі відправлення з післяплатою працівник зв'язку,
який видав поштове відправлення з післяплатою, зазначає на
лицьовому боці талона переказу післяплати ф. 113 дату вручення
відправлення, розписується та ставить відбиток календарного
штемпеля.
229. Якщо за бажанням одержувача сума післяплати
відправляється телеграфним або електронним переказом, дані про
відправлення, за яке висилається сума післяплати, зазначаються в
рядку для письмового повідомлення. Наприклад: "Післяплата за
посилку Харкова 5 N 69 від 30.01.2000 на ім'я Калініченко Суми
10".
230. Перекази післяплати приймаються й оформляються в такому
самому порядку, як прості перекази, але при цьому додатково
перевіряється правильність відповідної частини бланка переказу
післяплати, наявність підпису працівника зв'язку, який видав
поштове відправлення з післяплатою, і наявність відбитка
календарного штемпеля. Якщо післяплата надсилається телеграфним
(електронним) переказом, то перевіряється інформація, за яке
відправлення вона надсилається, його номер і дата приймання, кому
воно адресоване. Касовий чек (квитанція ф. 5) видається одержувачу
поштового відправлення з післяплатою. У рядку "Особливе
призначення" в квитанції ф. 5 пишеться скорочено: "Післяплата", а
в рядку "Плата" зазначається сума плати за її пересилання. На
зворотному боці повідомлення на видане відправлення з післяплатою
робиться відмітка про дату відправляння переказу післяплати із
зазначенням його номера за касовим чеком (квитанцією ф. 5).
231. Якщо одному адресату видається одночасно п'ять і більше
поштових відправлень з післяплатою, перекази післяплати
дозволяється здавати на робоче місце приймання переказів за
списком ф. 103, що складається одержувачем або працівником
зв'язку. Список долучається до одного з повідомлень на видане
поштове відправлення з післяплатою, на інших повідомленнях
робиться відмітка про номер переказу з посиланням на номер
повідомлення за списком.
Глава 9
ВІЙСЬКОВІ ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ
Приймання та обробка військових поштових відправлень
232. Військові поштові відправлення приймаються, обробляються
і пересилаються порядком, встановленим для відповідних видів
поштових відправлень, з урахуванням особливостей, викладених у цій
главі.
233. Обслуговування військової частини об'єктом поштового
зв'язку провадиться на підставі атестата та письмової заяви, що
подається керівнику поштамту (вузла поштового зв'язку), про що в
свою чергу повідомляється об'єкт поштового зв'язку, який буде
обслуговувати дану військову частину.
Атестат з відміткою поштамту (вузла поштового зв'язку) про
організацію обслуговування зберігається у військовій частині.
Письмова заява залишається в поштамті (вузлі поштового
зв'язку).
234. В об'єктах поштового зв'язку місця приймання і видачі
військові поштові відправлення обробляються і зберігаються до часу
їх відправляння за призначенням чи видачі виділеним порядком.
Доступ до військових відправлень і документів мають лише
працівники зв'язку, які здійснюють їх обробку.
235. Прості листи масою до 20 г і поштові картки, що
відправляються військовослужбовцями безоплатно, приймаються до
пересилання при наявності на конвертах або картках відбитка
спеціального трикутного штампа з написом: "Лист військовослужбовця
строкової служби. Безкоштовно". Без відбитка такого штампа листи і
поштові картки вручаються тільки після внесення одержувачем
відповідної плати згідно з діючими тарифами.
Прості (масою понад 20 г) та реєстровані поштові
відправлення, що відправляються на ім'я військовослужбовців
строкової служби, а також ті, що відправляються ними, приймаються
до пересилання на загальних підставах, з оплатою згідно з діючими
тарифами.
Уся письмова кореспонденція, яка відправляється прапорщиками,
мічманами, офіцерами, генералами й адміралами, штабами військових
частин (військовими установами та закладами), а також адресована
на їх ім'я, оплачується на загальних підставах згідно з діючими
тарифами.
236. Представники Міністерства оборони України, які мають
відповідні повноваження, допускаються до об'єктів поштового
зв'язку для перевірки правильності та своєчасності обробки,
перевезення і видачі військових поштових відправлень відповідно до
законодавства України.
237. На адресу військових частин приймаються всі види
поштових відправлень та поштові перекази. В адресі військових
поштових відправлень обов'язково має бути зазначений пункт
призначення. Приклад: "Горбатенко В'ячеслав Володимирович,
військова частина А0168 (або військова частина 2245), Київ,
01115".
238. Поштові відправлення, на яких не зазначено місце
розташування військових частин, повертаються відправникам з
відміткою "Адресу зазначено невірно". У разі нерозшуку військової
частини поштові відправлення також повертаються відправникам з
відміткою "Адресу зазначено невірно".
239. Прості листи і поштові картки військовослужбовців
здаються безпосередньо до об'єктів поштового зв'язку військовими
листоношами (поштарями).
240. Посилки з одягом громадян, призваних на дійсну військову
службу, здаються військовими частинами за списком ф. 103,
підписаним командиром частини з відбитком власної печатки даної
частини. Разом з посилками подається довідка про дезінфекцію
вкладення. Час з моменту дезінфекції (дезінсекції) речей до
здавання посилок до об'єкта поштового зв'язку не повинен
перевищувати 3-х діб. Довідки про дезінфекцію (дезінсекцію)
долучаються до ф. 1 або ф. 103 в об'єкті поштового зв'язку місця
приймання посилки. На зворотному боці бланка супровідної адреси
військовою частиною зазначається прізвище, ім'я та по батькові
призовника, речі якого надсилаються посилкою. На повідомленні
супровідної адреси, касовому чеку (квитанції ф. 1), списку ф. 103
у графі "Плата за пересилання" робиться відмітка "Військова.
Безоплатно".
Вручення поштових відправлень
військовим частинам та особовому складу
241. Прості і рекомендовані відправлення, а також адреси до
посилок, повідомлення про надходження листів та бандеролей з
оголошеною цінністю, поштових переказів, адресовані військовим
частинам (установам) і їхньому особовому складу, видаються в
об'єктах поштового зв'язку військовим листоношам (поштарям) або
іншим особам, уповноваженим на одержання пошти.
Керівник поштамту (вузла поштового зв'язку) спільно з
командуванням військової частини (установи) обумовлює строки
прибуття військових поштарів для одержання або здавання поштових
відправлень. Про випадки порушення цих строків повідомляється
командування частин (установ).
242. Військовий листоноша (поштар) повинен мати довіреність
своєї частини (установи) (мал. 46) на право одержання пошти,
підписану її командиром і засвідчену відбитком власної печатки
військової частини (установи).
Мал. 46. Зразок довіреності на право одержання пошти,
що видається військовому листоноші (поштарю)
( va445253-01 )
Довіреність видається не більше ніж на один календарний рік і
знаходиться у військового поштаря (іншої особи, уповноваженої на
одержання пошти), який (яка) зобов'язаний(а) пред'являти її під
час кожного одержання пошти.
243. Поштові відправлення, адресовані військовим частинам,
видаються на загальних підставах. Поштові перекази, адресовані
військовослужбовцям строкової служби, виплачуються особисто
адресатам або за їхніми довіреностями.
У разі тимчасової відсутності військовослужбовця строкової
служби командир військової частини повідомляє про це об'єкт
поштового зв'язку. На повідомленні робиться відмітка з проханням
зберігати поштове відправлення впродовж конкретно зазначеного
терміну, але не більше трьох місяців від дня надходження поштового
відправлення (поштового переказу). У разі переведення
військовослужбовця до іншої військової частини командир письмово
повідомляє об'єкт поштового зв'язку як вчинити з поштовим
відправленням (поштовим переказом).
244. Листи (бандеролі) з оголошеною цінністю, посилки,
адресовані військовим частинам, видаються за разовими
довіреностями або за реєстрами-дорученнями ф. 2 (мал. 47),
підписаними командиром частини (установи). Довіреності
(реєстри-доручення ф. 2) повинні бути засвідчені відбитком власної
печатки військової частини (установи).
Мал. 47. Зразок оформлення реєстру-доручення ф. 2
на одержання уповноваженою особою військової частини
листів (бандеролей) з оголошеною цінністю та посилок
( va445253-01 )
245. Реєстри-доручення ф. 2 складаються у військовій частині
(установі) у двох примірниках і подаються об'єкту поштового
зв'язку разом з повідомленнями. Бланки реєстрів-доручень ф. 2
виготовляються військовою частиною (установою).
246. При прийманні від уповноважених військових частин
(установ) реєстрів-доручень ф. 2 працівник зв'язку перевіряє
правильність їх оформлення, наявність повідомлень до поштових
відправлень, записаних до реєстру-доручення ф. 2 поштових
відправлень.
Підпис уповноваженого військової частини на реєстрі-дорученні
ф. 2 звіряється з підписом на посвідченні особи чи військовому
квитку. На першому примірнику реєстру-доручення ф. 2 зазначаються
дані пред'явленого документа. Наприклад: "Подане посвідчення особи
серії ДП N 40723, видане 15 березня 1994 року військовою частиною
А0106".
247. В одержанні поштових відправлень військовий поштар
(уповноважений військової частини) розписується на першому
примірнику реєстру-доручення ф. 2 і робить відмітку: "У належному
стані та з вірною масою одержав".
Перші примірники реєстрів-доручень разом з повідомленнями на
видані поштові відправлення залишаються в об'єкті поштового
зв'язку, а копії, засвідчені підписом працівника зв'язку, який
видав відправлення, і відбитком календарного штемпеля,
повертаються військовому поштарю. Разом з виданими посилками
видаються і супровідні адреси до кожної посилки.
Глава 10
АВІАВІДПРАВЛЕННЯ
248. Авіавідправленнями називаються поштові відправлення,
прийняті до пересилання на всьому шляху чи окремому відрізку
повітряними суднами.
249. Розмір, маса й упаковка поштових відправлень, що
пересилаються повітряними суднами, порядок приймання, обробки і
вручення повинні відповідати загальновстановленим вимогам з
урахуванням доповнень, викладених у цій главі.
250. Поштові відправлення, що приймаються для пересилання
повітряними суднами у межах України, запаковуються згідно з
вимогами відповідного розділу Правил надання послуг поштового
зв'язку ( 1515-2000-п ), а для перевезення на міжнародних
авіалініях - згідно з вимогами актів Всесвітнього поштового союзу.
251. У касових чеках (квитанціях) про приймання реєстрованих
авіавідправлень, що видаються відправникам, робиться відмітка
"Авіа". На всі поштові відправлення, що пересилаються повітряними
суднами, а також на бланки супровідних адрес до посилок
наклеюється ярлик з написом "Авіа" чи ставиться відбиток штампа,
що має форму вказаного ярлика.
252. Поштові відправлення, прийняті в об'єктах поштового
зв'язку для пересилання повітряними суднами, приписуються до
супровідних документів (накладних ф. 16, реєстрів ф. 11) з
відміткою "Авіа" і надсилаються до транзитного об'єкта поштового
зв'язку разом з іншими поштовими відправленнями.
253. У ЗВ (ЦОПП) постпакети з вихідною письмовою
кореспонденцією, яку слід відправити повітряними суднами,
запаковуються в окремий мішок, а авіавідправлення з оголошеною
цінністю, крім посилок з відміткою "Обережно", - у страховий
мішок. Мішки надсилаються до найближчого об'єкта поштового
зв'язку, що відправляє пошту повітряними суднами. На адресних
ярликах ф. 10 і ф. 17 робиться відмітка: "Авіа" і зазначається
маса.
Глава 11
ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ ГРУПАМИ
254. Внутрішні реєстровані поштові відправлення, кількість
яких складає п'ять і більше, здаються до об'єктів поштового
зв'язку разом із списками ф. 103 (мал. 48), які оформляються
відповідно до вимог п. 72 Правил надання послуг поштового зв'язку
( 1515-2000-п ). При наявності 10 і більше посилок на одну адресу
(великовагових і громіздких посилок не більше 5) відправник формує
їх у прямі групи до місць призначення й складає окремий список
ф. 103 на кожну групу. Кількість поштових відправлень, які
здаються одночасно за декількома списками, не обмежується.
Мал. 48. Зразок списку ф. 103 на групові відправлення
( va445253-01 )
Приймання поштових відправлень групами, згідно з договорами,
може проводитись працівниками зв'язку безпосередньо в
підприємствах (організаціях, установах).
У разі приймання поштових відправлень з упакуванням вкладень
працівниками зв'язку вкладення передається відправником під
розписку відповідно до умов договору. Упакування та оформлення
відправлень у цьому разі може проводитись за відсутності
відправника.
255. Списки ф. 103 можуть заповнюватися за допомогою
технічних засобів або вручну кульковою ручкою (чорнилом).
Графи 1-7 списку заповнюються відправником, а графа 8 -
працівником зв'язку. Якщо відправником є фізична особа,
працівником зв'язку заповнюються графи 6-8.
Реєстровані поштові відправлення записуються до списків
поіменно.
Відправлення, адресовані на військові частини та абонементні
скриньки, подаються з відміткою в 2-й графі "Військове" чи "Абон.
скринька".
Кількість поштових відправлень у списку ф. 103, сума плати за
їх пересилання зазначається цифрами та літерами.
256. Поштові відправлення групами можуть прийматися в
об'єктах поштового зв'язку із застосуванням штрихового кодування,
тобто в операційні вікна, де встановлений АРМ ВЗ, на відправленнях
(адресних ярликах) та на супровідних бланках ф. 116 (117/113) у
відведеному місці наноситься штриховий код (ШК), який зчитується
за допомогою сканера ШК.
У цьому разі список ф. 103 на поштові відправлення здається
до об'єкта поштового зв'язку в електронному вигляді. Працівник
зв'язку здійснює копіювання та збереження одержаної інформації у
базі даних об'єкта поштового зв'язку.
При прийманні таких поштових відправлень працівник зв'язку за
допомогою сканера ШК проводить сканування ШК, який автоматично
перетворюється у символьний вид та встановлює ознаку наявності
даного поштового відправлення в списку ф. 103.
При цьому на екрані дисплея з'являється повна інформація щодо
поштового відправлення.
Аналогічним порядком здійснюється сканування всіх поштових
відправлень, занесених до списку ф. 103. В автоматичному режимі
проводиться контроль тарифікації поштових відправлень.
Після закінчення сканування всієї групи за запитом працівника
зв'язку проводиться перевірка комплектності списку ф. 103 і при
відсутності розбіжностей в автоматичному режимі здійснюється
складання накладної ф. 16 на дану групу поштових відправлень та
оформлених ярликів ф. 17. В автоматичному режимі виконується
контроль прийнятих та відправлених поштових відправлень, а також
ведеться нумерація мішків із зазначенням умовного індексу області
та чотиризначного номера мішка. Умовний індекс області
зазначається для скорочення витрат часу на їх сортування.
Примітка. Специфікація ШК повинна відповідати затвердженим
УДППЗ "Укрпошта" пропозиціям щодо ШКК на внутрішню та міжнародну
пошту.
257. Якщо група посилок подається за однією супровідною
адресою, список ф. 103 на кожну таку групу складається в трьох, а
при оплаті пересилання в рахунок внесеного авансу - у чотирьох
примірниках. Один примірник списку долучається до супровідної
адреси. У списку ф. 103 зазначається загальна сума оголошеної
цінності посилок, яка проставляється і на бланку супровідної
адреси. Якщо за одним бланком супровідної адреси приймається група
авіапосилок, на ній, крім того, вказується загальна маса посилок.
Групи посилок, прийняті за одним бланком супровідної адреси,
приписуються до накладної ф. 16 з номера по номер із зазначенням
їхньої загальної кількості.
До групи посилок, що здаються за одним бланком супровідної
адреси, забороняється включати посилки, що відрізняються способом
обробки і пересилання (громіздкі, високоцінні тощо).
258. Приймаючи поштові відправлення за списками ф. 103,
працівник зв'язку перевіряє правильність їх оформлення, тотожність
усіх примірників, поіменно звіряє поштові відправлення із записами
в списках, правильність маси, суми плати, зазначеної проти кожного
поштового відправлення, і загального підсумку плати.
Якщо список ф. 103 складено на двох і більше аркушах,
працівник зв'язку на кожному з них ставить відбиток календарного
штемпеля дня приймання поштових відправлень, а на останньому, крім
того, розписується.
259. На прийняті поштові відправлення за одним або кількома
списками ф. 103, складеними одним підприємством (організацією,
установою), видається одна загальна квитанція ф. 1 або на кожний
список - окремі квитанції ф. 1, в яких зазначаються номери
відправлень (з N по N ), у рядку "Куди" літерами зазначається
кількість прийнятих відправлень, у рядку "Кому" пишеться "За
списком", у графі "Плата" записується сума одержаної плати, в тому
числі й сума плати, одержана за додаткові послуги.
Після оформлення поштових відправлень групами на РРО
видається касовий чек, в якому зазначаються такі дані:
а) якщо прийнято відправлення з оголошеною цінністю - номер
листа (бандеролі) з оголошеною цінністю, загальна сума плати за
всі відправлення. Літерами, чорнилом або кульковою ручкою вручну
після номера, віддрукованого машиною, записується через дріб
кількість відправлень, указаних в списку ф. 103;
б) якщо прийнято посилки - номери посилок, сума плати за
кожне відправлення, загальна сума плати за всі прийняті посилки.
В об'єктах поштового зв'язку для приймання великої кількості
поштових відправлень групами можуть бути використані окремі книжки
ф. 1.
260. Касовий чек (квитанція ф. 1) разом з копією списку
ф. 103 (для рекомендованих відправлень - із списком ф. 103)
видається відправникам. Перші примірники списків ф. 103 на
посилки, листи і бандеролі з оголошеною цінністю формуються до
окремих підшивок в окремі пачки за порядком їх приймання із
застосуванням РРО (книжка ф. 1).
261. Якщо поштові відправлення приймаються в рахунок
внесеного авансу, працівник поштового зв'язку здає третій
примірник списку до каси об'єкта поштового зв'язку замість грошей.
262. Порядок приймання, пакування, оформлення і видачі
групових посилок, що пересилаються в поштових контейнерах, а також
прямих контейнерів регламентується окремою інструкцією та
підтверджується в договорах, що укладаються.
Глава 12
СЛУЖБОВІ ПОШТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ
263. Службова кореспонденція та інші вкладення службового
характеру для організації єдиного технологічного процесу
пересилаються безпосередньо Адміністрацією зв'язку України як
Уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
зв'язку, ДППЗ, його філіалами, відособленими виробничими
підрозділами та виробничими підрозділами з використанням власних
сил та засобів.
Службова кореспонденція в межах України між об'єктами
поштового зв'язку пересилається в маркованих конвертах або в
спеціальних конвертах з логотипом підприємства поштового зв'язку.
Інші вкладення службового характеру пересилаються службовими
постпакетами (простими, рекомендованими, з оголошеною цінністю).
Листування з поштовими адміністраціями інших країн
провадиться в спеціально виготовлених конвертах з відміткою
"Service des postes", нанесеною на адресному боці типографським чи
іншим способом друкування.
264. До листів в спеціальних конвертах з логотипом
підприємств поштового зв'язку та службових постпакетів
пред'являються загальні вимоги щодо запакування, розміру, маси і
адресування, за винятком постпакетів з оголошеною цінністю
(брезентових сумок) з підкріпленнями і надлімітними залишками
каси, маса яких не обмежується.
265. Службові постпакети рекомендовані та з оголошеною
цінністю (брезентові сумки) з підкріпленнями і надлімітними
залишками каси, з поштовими марками, маркованими конвертами і
картками, з виплаченими переказами, що направляються на контроль,
відправляються з припискою до накладної ф. 16.
266. На всіх службових поштових постпакетах, крім
загальновстановлених відміток, угорі праворуч на адресному боці
відбитком штампа проставляється (пишеться вручну) "Службовий".
Листи в спеціальних конвертах з логотипом підприємства
поштового зв'язку та службові постпакети обробляються,
пересилаються і вручаються в загальновстановленому порядку.
РОЗДІЛ IV
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕСИЛАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
Глава 13
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
267. Приймання, обробка та вручення міжнародних поштових
відправлень здійснюється відповідно до вимог Конвенції
Всесвітнього поштового союзу ( 995_233 ), Регламентів письмової
кореспонденції та посилок (далі - Актів ВПС).
268. Обробка вихідних і вхідних міжнародних поштових
відправлень, а також їх відправляння за призначенням здійснюються
в місцях міжнародного поштового обміну України (далі - ММПО), що
організовуються на базі виробничих підрозділів підприємств
поштового зв'язку, за умови погодження з митним органом, у зоні
діяльності якого передбачається відкриття ММПО, Держмитслужбою та
Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
зв'язку. В ММПО міжнародні поштові відправлення пред'являються для
митного контролю.
Безпосередній обмін міжнародної пошти з поштовими службами
зарубіжних країн здійснюється пунктами міжнародного поштового
обміну України (далі - ПМПО). Функції ПМПО України виконують
об'єкти поштового зв'язку, які через підпорядковані їм роз'їзні
бригади поштових вагонів міжнародних маршрутів або через служби
міжнародних сполучень повітряного (морського, автомобільного)
транспорту здійснюють обмін депешами із зарубіжними поштовими
службами. Функції ПМПО можуть виконувати і ММПО.
Місця та пункти міжнародного поштового обміну України, крім
цього Порядку, Актів ВПС, керуються у своїй діяльності Правилами
обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного
поштового обміну України, затвердженими наказом Державної митної
служби та Держкомзв'язку України від 07.11.2000 N 165/626
( z0112-01 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
05.02.2001 за N 112/5303, і Правилами приймання та відправляння
міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну України,
затвердженими наказом Мінзв'язку України від 20.05.96 N 97.
269. ММПО України можуть листуватися з установами
міжнародного поштового обміну зарубіжних країн з питань обробки та
пересилання поштових відправлень і депеш, а ПМПО - тільки з тими
пунктами зарубіжних поштових служб, з якими безпосередньо
здійснюється обмін пошти.
Листування з поштовими службами зарубіжних країн з питань
пересилання, повернення, переадресування, обробки, розшуку, а
також з питань пошкодження, втрати та розкрадання частини
вкладення з міжнародних поштових відправлень провадиться
Центральним бюро рекламацій (далі - ЦБР), що організовується при
підприємстві поштового зв'язку.
Глава 14
ПРОСТІ, РЕКОМЕНДОВАНІ ЛИСТИ, ПОШТОВІ КАРТКИ,
БАНДЕРОЛІ, СЕКОГРАМИ ТА МІШКИ "М"
Приймання та обробка простих і рекомендованих листів,
поштових карток, бандеролей, секограм та мішків "М"
270. Упакування міжнародних листів та бандеролей здійснюється
відповідно до п. 53, 54 Правил надання послуг поштового зв'язку
( 1515-2000-п ) з урахуванням доповнень, викладених у цій главі.
Міжнародні листи запаковуються в конверти встановлених
розмірів відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку
( 1515-2000-п ) або в цупкий папір.
271. Упаковка бандеролей має бути такою, щоб їх перевірка під
час здійснення митного контролю не була ускладнена та
забезпечувала схоронність вкладення при транспортуванні.
272. Рекомендовані відправлення в неохайній і пошкодженій
оболонці не приймаються.
273. Друковані видання, що пересилаються в мішках "М",
повинні бути запаковані в пачки як бандеролі, на їхніх оболонках
зазначається повна адреса одержувача. На пачки можуть наклеюватись
адресні ярлики.
На кожний мішок "М" відправником заповнюється адресний ярлик
прямокутної форми (мал. 49), розміри якого повинні бути не менше
90 х 140 мм з відхиленням до 2 мм, з відомостями щодо одержувача і
відправника. Адресний ярлик повинен бути виготовлений з достатньо
міцного матеріалу, щільного картону, пластичного матеріалу або з
паперу, наклеєного на дощечку, і мати отвори для шпагату.
Мал. 49. Зразок заповнення адресного ярлика мішка "М"
( va445253-01 )
Для відправляння мішків "М" використовуються власні мішки
об'єкта поштового зв'язку місця приймання, призначені для
пересилання міжнародних поштових відправлень.
274. У разі пересилання за кордон друкованих видань, які
потребують дозволу Мінкультури, дозвіл уповноваженого органу
управління культури і копія (ксерокопія) квитанції про сплату
митних платежів, якщо вони нараховані, при прийманні вкладається в
бандероль (мішок "М").
275. На прийняте рекомендоване міжнародне поштове
відправлення відправнику видається касовий чек (квитанція ф. 1,
мал. 50), де зазначається вид прийнятого відправлення (поштова
картка, лист, бандероль, секограма, мішок "М"), сума плати за
пересилання, повна адреса одержувача, в рядку "прізвище", крім
найменування адресата, в дужках пишеться найменування та ініціали
відправника. На зворотному боці квитанції ф. 1 проставляється
відбиток календарного штемпеля. Повна адреса одержувача може
зазначатися на зворотному боці касового чека або квитанції ф. 1.
Мал. 50. Зразок заповнення
касового чека (квитанція ф. 1)
( va445253-01 )
276. При прийманні рекомендованих відправлень вгорі, ліворуч,
на адресному боці відправлення (у разі відсутності вільного
місця - під прізвищем і адресою відправника) наклеюється ярлик
CN04 або проставляється відбиток штампа, що замінює його
(мал. 51). На ярлику зазначається найменування об'єкта поштового
зв'язку місця приймання та номер відправлення згідно з касовим
чеком (квитанцією ф. 1). Якщо відправником не зроблено надпис
"Recommande", таку відмітку спеціальним штампом проставляє
працівник зв'язку.
Мал. 51. Зразок заповнення ярлика CN04
( va445253-01 )
277. На вкладення мішка "М" відправник заповнює ярлик CN22
"Митниця" або, за бажанням, митну декларацію CN23 в кількості
примірників, зазначеній у Керівництві з приймання міжнародних
поштових відправлень.
При прийманні мішка "М" на адресний ярлик мішка наклеюється
ярлик CN04 та ярлик CN22 "Митниця" або його верхня частина (у разі
заповнення митної декларації CN23). Крім цього, на адресному
ярлику мішка "М" зазначається загальна сума плати за пересилання.
Адресний ярлик разом з ярликом ф. 17 підв'язується до
горловини мішка "М". Мішок направляється до відповідного ММПО
згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за накладною
ф. 16, до якої він приписується за номером касового чека
(квитанції ф. 1), через дріб - номером мішка та зазначенням
найменування країни призначення.
278. Рекомендовані відправлення з робочого місця приймання
передаються на робоче місце відправляння порядком, передбаченим
п. 78 цього Порядку. Працівник, який здійснює контроль, повинен
перевірити правильність оплати та оформлення відправлень.
Неправильно оформлена рекомендована письмова кореспонденція
дооформляється згідно з вимогами п. 276 цього Порядку.
279. У разі виявлення під час сортування вийнятої з поштових
скриньок неоплаченої або неповністю оплаченої кореспонденції або з
відбитками військового штампа "Лист військовослужбовця строкової
служби, "Безкоштовно", неправильно адресованої, а також з
пошкодженими, забрудненими оболонками, з надписами, наклейками і
знаками, що не відносяться до оформлення поштових відправлень, до
таких відправлень прикріплюється довідка ф. 20 з відповідним
написом: "Повертається для оплати за тарифом", "Вийнято з поштової
скриньки пошкодженим (пом'ятим або забрудненим). Повертається для
перепакування", "Повертається для перепакування через наявність
надписів (наклейок, знаків), що не стосуються оформлення листа
(поштової картки)". Довідка підписується працівником, який
здійснює контроль, і засвідчується відбитком календарного
штемпеля.
Якщо адреса відправника не зазначена, то кореспонденція
передається до нерозданих.
280. Якщо при штемпелюванні вихідної простої і рекомендованої
кореспонденції відбиток календарного штемпеля буде нечіткий, на
вільному місці адресного боку конверта додатково проставляється
чіткий відбиток календарного штемпеля.
281. Вихідна міжнародна письмова кореспонденція направляється
за підпорядкованістю до об'єктів поштового зв'язку, що здійснюють
обробку та перевезення пошти, звідки вона направляється до
транзитних об'єктів поштового зв'язку своїх обласних центрів,
Автономної Республіки Крим.
282. Перед запакуванням у постпакети рекомендовані
відправлення приписуються до реєстру ф. 11: власні - за номерами
касових чеків (квитанцією ф. 1) із зазначенням країни призначення,
а транзитні, крім того, - і об'єкта поштового зв'язку місця
приймання. На міжнародні поштові відправлення реєстри ф. 11
складаються окремо.
Рекомендовані листи і бандеролі, прийняті від юридичних осіб,
приписуються до окремих реєстрів і запаковуються в постпакети
разом з першим примірником списку ф. 103. Номер постпакета повинен
відповідати номеру списку.
Приписка постпакетів до реєстру ф. 11 здійснюється порядком,
установленим для внутрішньої кореспонденції (п. 79, мал. 15).
При незначній кількості прості міжнародні відправлення можуть
запаковуватись у постпакети з рекомендованими міжнародними
поштовими відправленнями.
283. Рекомендовані та прості міжнародні постпакети масою до
2 кг з об'єктів поштового зв'язку місць приймання пересилаються в
мішках разом з внутрішньою кореспонденцією, а масою понад 2 кг - в
окремих мішках. До цих мішків прикріплюються адресні ярлики ф. 10,
на яких проставляється відповідна відмітка "Міжнародний" або
"Міжнародний рекомендований". Мішки опечатуються чи
опломбовуються.
284. З транзитних об'єктів поштового зв'язку обласних
центрів, Автономної Республіки Крим до ММПО України міжнародна
кореспонденція відправляється в окремих мішках, навіть при
наявності одного постпакета або одного поштового відправлення
відповідно до Керівництва з направлення міжнародної пошти. Проста
кореспонденція може пересилатися разом з рекомендованою.
285. Міжнародна письмова кореспонденція, опущена в поштову
скриньку поштового вагона, здається роз'їзною бригадою в першому
на шляху прямування поїзда обласному центрі.
Обробка та вручення вхідних простих
і рекомендованих листів, поштових карток,
бандеролей, секограм, мішків "М"
286. Вхідні міжнародні листи, поштові картки, секограми,
мішки "М" з ММПО згідно з Планами направлень пересилаються до
транзитних об'єктів поштового зв'язку обласних центрів, Автономної
Республіки Крим, де вони сортуються за об'єктами поштового зв'язку
місць призначення.
287. Прості листи, поштові картки, бандеролі, секограми із
країн СНД вручаються адресатам порядком, встановленим для
внутрішньої кореспонденції.
288. Прості листи, поштові картки, бандеролі, секограми із
країн далекого зарубіжжя, а також рекомендовані листи, бандеролі
та секограми приписуються до книги ф. 8 із зазначенням адреси
одержувача. В об'єктах поштового зв'язку із значними обсягами
вхідних міжнародних поштових відправлень книги ф. 8 ведуться
окремо.
289. Вкладення мішка "М" виймається та вручається адресату як
міжнародна рекомендована бандероль. Поштова тара мішка "М"
повертається до ММПО, яке проводило його обробку.
Глава 15
ДРІБНІ ПАКЕТИ
Приймання та обробка дрібних пакетів
290. На кожний дрібний пакет відправник заповнює ярлик CN22
"Митниця" (мал. 52). В ярлику зазначається докладний перелік
предметів, що пересилаються, їхня маса та цінність, загальна
вартість вкладення, підпис відправника. Крім того, у відповідному
квадратику значком "X" зазначається характер вкладення.
Узагальнювати предмети при запису до ярлика CN22 "Митниця" не
дозволяється. Ярлик CN22 "Митниця" заповнюється українською мовою
з підрядковим перекладом мовою, відомою в країні призначення.
Відсутність перекладу запису в ярлику CN22 "Митниця" не є
перешкодою для приймання дрібного пакета.


Мал. 52. Зразок заповнення ярлика CN22 "Митниця"
( va445253-01 )
291. При прийманні дрібного пакета працівник зв'язку
зобов'язаний:
а) перевірити правильність адресування;
б) зважити дрібний пакет;
в) перевірити відповідність вкладення дрібного пакета із
записом в ярлику CN22 "Митниця";
г) обклеїти дрібний пакет паперовою стрічкою на клейовій
основі чи стрічкою типу "Скотч" або обв'язати його шпагатом без
заклеювання клапанів та опечатування страховою печаткою;
ґ) нанести відмітку "Petit paquet", "Recommande" на дрібному
пакеті, якщо цього не зробив відправник;
д) оформити лицьовий бік дрібного пакета відповідно до
мал. 53. У відповідних місцях наклеїти: ярлик CN04 або поставити
відбиток штампа, який його замінює і на якому зазначити номер
відправлення за касовим чеком (квитанцією ф. 1), ярлик CN22
"Митниця"; зазначити масу та суму плати за пересилання і нанести
відбиток календарного штемпеля;
е) видати на прийнятий дрібний пакет касовий чек (квитанцію
ф. 1) після стягнення з відправника плати за пересилання.
Допускається наклеювання на дрібному пакеті спеціального
адресного ярлика з усіма необхідними реквізитами.
Мал. 53. Зразок оформлення оболонки дрібного пакета
( va445253-01 )
292. Прийняті дрібні пакети в зазначені розкладом терміни
передаються на обробку і відправляння за призначенням порядком,
передбаченим п. 78 цього Порядку.
293. Дрібні пакети з об'єктів поштового зв'язку місць
приймання направляються в страхових мішках за підпорядкованістю до
об'єктів поштового зв'язку, що здійснюють обробку та перевезення
пошти, звідки вони направляються до транзитних об'єктів поштового
зв'язку обласних центрів, Автономної Республіки Крим. На ярлику ф.
17 проставляється відмітка "Міжнародний".
Дрібні пакети приписуються до накладної ф. 16 за номерами
касових чеків (квитанцій ф. 1) із зазначенням найменування країни
призначення і вкладаються в страховий мішок. Накладну підписує
працівник, який її складав, і працівник, який здійснював контроль.
З транзитних об'єктів поштового зв'язку обласних центрів,
Автономної Республіки Крим дрібні пакети направляються до ММПО
згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти в страхових
мішках разом з міжнародними відправленнями з оголошеною цінністю.
Обробка та вручення вхідних дрібних пакетів
294. Транзитні об'єкти поштового зв'язку обласних центрів,
Автономної Республіки Крим одержують дрібні пакети з ММПО. У цих
виробничих підрозділах перед відправлянням до об'єктів поштового
зв'язку місць призначення дрібні пакети приписуються до накладних
ф. 16 із зазначенням номерів їхнього приймання, через дріб -
валових номерів, найменування країни приймання, а в разі
нарахування митницею на вкладення дрібного пакета платежів -
їхньої суми, та плати за пред'явлення дрібного пакета для митного
контролю.
295. В об'єкті поштового зв'язку місця призначення
перевіряється відповідність фактичної маси страхових мішків з
дрібними пакетами масі, зазначеній на мішкових ярликах, а при
розкритті мішків також маса кожного дрібного пакета.
296. Дрібні пакети (за винятком пакетів з відміткою "З
посильним") видаються адресатам безпосередньо в об'єктах поштового
зв'язку.
297. Вхідні дрібні пакети обробляються та вручаються
адресатам порядком, передбаченим для внутрішніх бандеролей з
оголошеною цінністю, прийнятих у закритому вигляді, з урахуванням
таких особливостей:
а) на повідомленнях ф. 22, в необхідних випадках,
зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, і плати за
пред'явлення дрібного пакета для митного контролю;
б) якщо на вкладення дрібного пакета при здійсненні митного
контролю були нараховані платежі, то при його видачі з адресата
стягується сума цих платежів, зазначена на оболонці пакета, у
бланку (бланках) поштового переказу ф. 113 та в накладній ф. 16
плата за їх пересилання поштовим переказом, а також плата за
пред'явлення дрібного пакета для митного контролю, зазначена на
оболонці дрібного пакета та в накладній ф. 16. Одержані з адресата
суми платежів, нарахованих митницею, відправляються за
призначенням у порядку, передбаченому для відправляння сум
післяплати. За прийняті платежі одержувачу видається касовий чек
(квитанція ф. 5).
На плату за пред'явлення дрібного пакета для митного контролю
при його видачі оформляється касовий чек (квитанція ф. 47), що
видається одержувачу. Сума зараховується в прибуток об'єкта
поштового зв'язку й оприбутковується у відповідній графі касового
щоденника ф. 130 (касового звіту). На зворотному боці повідомлення
ф. 22 проставляється дата одержання плати і номери касових чеків
(квитанцій ф. 5, ф. 47).
Глава 16
МІЖНАРОДНІ ВІДПРАВЛЕННЯ З ОГОЛОШЕНОЮ ЦІННІСТЮ
Приймання та обробка відправлень з оголошеною цінністю
298. Міжнародні відправлення з оголошеною цінністю
приймаються в розкритому вигляді, в конвертах з цупкого паперу чи
в ящиках.
299. Опечатування відправлень з оголошеною цінністю, що
пересилаються в конвертах з цупкого паперу, здійснюється з
використанням спеціальної клейової стрічки. Перед заклеюванням
конверта клейовою стрічкою типу "Скотч" безпосередньо на місце
закриття оболонки проставляються відбитки календарного штемпеля
таким чином, щоб вони частково накладалися на конверт та його
клапан. Якщо відправлення з оголошеною цінністю опечатується з
використанням паперової стрічки на клейовій основі, то відбитки
календарного штемпеля проставляються після заклеювання конверта
стрічкою таким чином, щоб вони накладалися на поле конверта й
стрічки.
Якщо відправлення з оголошеною цінністю має зовнішній вигляд
ящика, верхня та нижня стінки ящика заклеюються білим папером. На
адресному боці зазначається адреса відправника та одержувача, сума
оголошеної цінності та проставляються службові відмітки. Ящики
хрестоподібно обв'язуються суцільним міцним шпагатом, обидва кінці
якого припечатуються страховою печаткою (опломбовуються).
300. При прийманні відправлення з оголошеною цінністю
працівник зв'язку зобов'язаний:
а) перевірити згідно з Керівництвом з приймання міжнародних
поштових відправлень можливість направлення відправлень з
оголошеною цінністю до країни призначення; чи дозволено
пересилання вкладених предметів; чи не перевищує сума оголошеної
цінності встановленого обмеження;
б) перевірити правильність упакування та адресування,
відповідність вкладення із записом в опису ф. 107; розписатися та
поставити відбиток календарного штемпеля на обох примірниках
опису;
в) перевести суму оцінки відправлення в СПЗ (спеціальне право
запозичення) і написати його суму на оболонці під сумою цінності,
підкресливши олівцем червоного кольору. Ці дані потрібно зазначити
і в опису ф. 107;
г) в присутності відправника вкласти опис і вкладення в
конверт (ящик), опечатати його в порядку, зазначеному в п. 299
цього Порядку, видати копію опису відправнику;
ґ) наклеїти ліворуч угорі адресного боку відправлення з
оголошеною цінністю ярлик CN06; замість ярлика дозволяється
проставляти відбиток штампа такої самої форми;
д) зважити відправлення, визначити плату за масу, плату від
суми оголошеної цінності, а також плату за відправляння його
рекомендованим порядком, відповідно до діючих тарифів;
е) написати на відправленні номер касового чека (квитанції
ф. 1);
є) поставити у верхній правій частині адресного боку
відправлення штамп "TP" ("Плату стягнено"), а нижче - відбиток
календарного штемпеля. Загальну суму плати записати цифрами на
відбитку штампа "TP", масу відправлення в грамах зазначити на
адресному боці, вгорі, ліворуч, нижче ярлика CN06 (мал. 54).
Мал. 54. Зразок оформлення відправлення
з оголошеною цінністю
( va445253-01 )
301. У разі пересилання у відправленні з оголошеною цінністю
поштових марок, філателістичної продукції, дозволеної до
пересилання відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку,
валюти України, іноземної валюти, платіжних документів і карток у
межах норм, встановлених Інструкцією про переміщення валюти
України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і платіжних карток через
митний кордон України, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 12 липня 2000 року N 283
( z0452-00 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
28 липня 2000 р. за N 452/4673, замість опису ф. 107 відправником
заповнюється митна декларація CN23 в кількості примірників,
зазначеній у Керівництві з приймання міжнародних поштових
відправлень. Митна декларація заповнюється в такому самому
порядку, як на посилки. Іноземна валюта до митної декларації CN23
записується за номіналом та номером банкноти.
У разі заповнення митної декларації на оболонку відправлення
з оголошеною цінністю під адресою відправника наклеюється верхня
частина ярлика CN22 "Митниця".
У разі приймання до пересилання іноземної валюти необхідно
перевірити справжність та платіжність грошових білетів (банкнот)
із застосуванням експресаналізатора.
302. На прийняте відправлення з оголошеною цінністю
відправнику видається касовий чек (квитанція ф. 1), в якому, крім
даних, передбачених для внутрішніх листів з оголошеною цінністю,
зазначається країна призначення та прізвище відправника.
303. Прийняті відправлення з оголошеною цінністю
направляються до транзитних об'єктів поштового зв'язку обласних
центрів, Автономної Республіки Крим у страхових мішках.
Перед вкладанням до страхових мішків відправлення з
оголошеною цінністю приписуються до накладної ф. 16, що
складається в двох примірниках, із зазначенням номера касового
чека (квитанції ф. 1), суми оголошеної цінності (у національній
валюті) та найменування країни призначення. Накладна ф. 16
підписується працівником зв'язку, який її склав, та працівником,
який здійснює контроль. Страхові мішки запаковуються в
установленому порядку з додатковою відміткою на ярлику ф. 17
"Міжнародний".
Якщо відправлення з оголошеною цінністю містить валюту
України, іноземну валюту, платіжні документи або картки, то воно
разом з одним примірником накладної ф. 16 запаковується в
постпакет з оголошеною цінністю, який опечатується страховими
печатками або за допомогою клейової стрічки в порядку,
передбаченому для запакування відправлень з оголошеною цінністю, і
адресується до ММПО України.
Транзитні об'єкти поштового зв'язку обласних центрів,
Автономної Республіки Крим пересилають відправлення з оголошеною
цінністю згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти в
страхових мішках до відповідних ММПО.
Обробка та вручення вхідних
відправлень з оголошеною цінністю
304. Вхідні міжнародні відправлення з оголошеною цінністю до
об'єктів поштового зв'язку місця призначення надходять з
транзитних об'єктів поштового зв'язку обласних центрів, Автономної
Республіки Крим у страхових мішках приписаними до накладної ф. 16
із зазначенням номерів приймання, суми оголошеної цінності (в СПЗ)
і країни приймання.
Розкриття мішків та обробка відправлень з оголошеною цінністю
в об'єктах поштового зв'язку місць призначення здійснюється
порядком, установленим для внутрішніх страхових мішків і листів з
оголошеною цінністю.
305. Міжнародні відправлення з оголошеною цінністю додому не
доставляються, а видаються тільки в об'єктах поштового зв'язку з
перевіркою зовнішнього стану оболонки і маси відправлення.
Відправлення з оголошеною цінністю, що містить предмети, на
які при проведенні митного контролю нараховані митні платежі,
видається адресату порядком, передбаченим для видачі дрібних
пакетів, на вкладення яких митницею нараховані платежі (відповідно
до п. 297 "б").
Глава 17
МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПОСИЛКИ
Приймання та обробка міжнародних поштових посилок
306. На кожну посилку відправник заповнює бланки супровідної
адреси CP71 (мал. 55) та митної декларації CN23 (мал. 56).
Мал. 55. Зразок заповнення бланка
супровідної адреси CP71
( va445253-01 )
Мал. 56. Зразок заповнення митної декларації CN23
( va445253-01 )
Бланк супровідної адреси CP71 до посилки заповнюється в
одному примірнику відповідно до тексту латинськими літерами й
арабськими цифрами. У відповідному прямокутнику "Інструкції
відправника на випадок невидачі" відправник знаком "X" зазначає,
як бути з посилкою, якщо вона не буде видана адресату. Це
розпорядження відправник підписує. Указівка, зазначена
відправником на супровідній адресі CP71, зазначається також на
ярлику "Інструкція відправника" (мал. 57), який наклеюється на
оболонку посилки.
Мал. 57. Зразок заповнення ярлика
"Інструкція відправника"
( va445253-01 )
У митній декларації CN23 зазначається найменування і повна
адреса відправника, найменування і повна адреса одержувача,
докладний перелік вкладення (його кількість, маса кожного предмета
та ціна в національній валюті). Узагальнювати предмети при запису
в митній декларації не дозволяється. Митна декларація заповнюється
в кількості примірників, зазначених в Керівництві з приймання
міжнародної пошти, українською мовою з підрядковим перекладом
мовою, відомою в країні призначення. Відсутність перекладу запису
вкладення не є перешкодою для приймання посилки.
307. Посилки від фізичних осіб приймаються з перевіркою
вкладення.
308. Дозволяється приймати до пересилання в міжнародних
поштових відправленнях від громадян України, іноземних громадян та
осіб без громадянства (далі - громадяни) без сплати митних
платежів товари та інші предмети одного чи різних найменувань у
межах норм, установлених чинним законодавством, які придбані в
Україні на суму у валюті України, еквівалентну 100000 екю,
перераховану за курсом Національного банку на день оформлення
митної декларації.
Не визначаються товарною партією:
1. Товари та інші предмети, які тимчасово вивозяться
(пересилаються) за межі митної території України громадянами
України, іноземними громадянами та особами без громадянства
(далі - громадянами), під письмове зобов'язання про зворотне
ввезення таких предметів.
2. Товари та інші предмети, які входять до складу спадщини,
відкритої в Україні на користь громадянина (в разі підтвердження
її складу нотаріусами), та які вивозяться (пересилаються) за межі
митної території України.
3. Товари та інші предмети, які були раніше ввезені
(переслані) громадянами на митну територію України під
зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через
митну територію України та які вивозяться (пересилаються) з митної
території України на наявності ввізної митної декларації.
4. Культурні цінності, які тимчасово вивозяться
(пересилаються) громадянами за дозволами Міністерства культури і
мистецтв або вивезення (пересилання) яких здійснюється за
дозволами Міністерства культури і мистецтв на підставі документів
про те, що їхній власник є автором цих культурних цінностей.
5. Призи (нагороди), які вивозяться (пересилаються)
громадянами, що отримали їх за участь у спортивних та інших
змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), які проводяться в Україні,
що підтверджується довідкою, виданою установою, яка проводила
відповідне змагання, та завіреною місцевою державною
адміністрацією.
6. Товари та інші предмети (крім предметів промислового
призначення), які вивозяться (пересилаються) громадянами, одержані
ними в межах договорів дарування, за наявності нотаріально
засвідчених договорів дарування.
7. Товари та інші предмети (крім предметів промислового
призначення), які вивозяться (пересилаються) громадянами,
загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти,
зазначеної у ввізній митній декларації, за умови використання цієї
валюти на придбання таких предметів. Зазначене придбання має бути
підтверджене відповідними товарними або касовими чеками. У разі
пред'явлення органам митного контролю товарних або касових чеків,
номінованих у валюті України, митна вартість зазначених товарів
обчислюється за обмінним (валютним) курсом Національного банку, що
діяв на день оформлення ввізної митної декларації.
8. Товари та інші предмети (крім предметів промислового
призначення), що вивозяться (пересилаються) громадянами у зв'язку
з остаточним виїздом за межі України, якщо вони працювали на
умовах трудового договору в юридичних чи фізичних осіб, на суму,
що не перевищує 80 відсотків отриманого доходу за час перебування
в Україні. Факт отримання доходу підтверджується довідкою, виданою
органами державної податкової адміністрації.
309. У разі пересилання громадянами за митний кордон України
предметів, загальна вартість яких перевищує 100000 екю, їх митне
оформлення здійснюється порядком, установленим для
суб'єктів підприємницької діяльності.
310. Юридичні особи відправляють посилки в закритому вигляді
(запечатані власною печаткою або запломбовані) за списком ф. 103 з
додатком супровідних адрес CP71, митних декларацій CN23 і
документів:
- якщо вартість товарів, що пересилаються в одній посилці,
менше суми, еквівалентної 100 доларам США за встановленим
Національним банком України курсом на день приймання посилки, -
письмове звернення до митниці, в якому зазначається мета
пересилання вантажу, його кількість і вартість, що підписане
керівником та головним бухгалтером і засвідчене власною печаткою
юридичної особи (або з використанням номерного бланка) і дозволом
інших державних органів у разі, якщо товари, що пересилаються,
підлягають контролю цими органами;
- якщо вартість товарів, що пересилаються в одній посилці,
більше суми, еквівалентної 100 доларам США за встановленим
Національним банком України курсом на день приймання посилки, -
один примірник вантажної митної декларації та митної декларації
CN23, що оформлені в митниці, в зоні діяльності якої знаходиться
юридична особа.
Один примірник митної декларації CN23, призначеної для
митниці, підписується керівником підприємства, установи чи
організації або його заступником із зазначенням посади і
засвідчується власною печаткою підприємства, установи,
організації-відправника.
311. При прийманні посилок від юридичних осіб з насіннєвим та
посадковим матеріалом до супровідних документів CP71 і CN23
додається фітосанітарний сертифікат на експорт міжнародного
зразка, що видається держінспекцією з карантину рослин, а при
прийманні зразків сортів та гібридів сільськогосподарських
культур - наявність на оболонці посилки штампа Державної комісії
із сортовипробування та охорони сортів рослин.
312. При прийманні міжнародної посилки працівник зв'язку,
крім перевірки, встановленої для внутрішніх посилок, зобов'язаний:
а) перевірити згідно з Керівництвом з приймання міжнародних
поштових відправлень, чи дозволений обмін посилками з країною
призначення, чи не вкладені до посилки предмети, ввезення яких до
цієї країни заборонено, чи додана достатня кількість декларацій
митних CN23;
б) переконатися, чи не вкладені в посилку предмети, вивезення
яких за кордон заборонено або дозволено при дотриманні
встановлених умов, перевірити відповідність запису в митній
декларації ф. CN23;
в) запакувати посилку і перев'язати суцільним міцним
шпагатом, кінці якого припечатати відбитком страхової печатки або
опломбувати. Не дозволяється після перевірки вкладення повертати
посилку відправникові для запакування;
г) якщо посилка з оголошеною цінністю - перевести суму
оголошеної цінності в СПЗ (спеціальне право запозичення) і
написати чорнилом або кульковою ручкою одержану суму СПЗ на
адресному боці посилки під сумою оголошеної цінності, написаної
відправником у національній валюті, підкресливши олівцем червоного
кольору, і в супровідній адресі CP71. Сума оголошеної цінності
повинна бути написана відправником у національній валюті цифрами
та літерами без будь-яких підчисток і виправлень, навіть
обумовлених. Посилки, сума оголошеної цінності на оболонках яких
написана олівцем або фломастером, до пересилання не приймаються;
ґ) перевірити, чи відповідає зроблене відправником
розпорядження на супровідній адресі CP71 зазначеному на ярлику
"Інструкція відправника";
д) наклеїти ярлик "Інструкція відправника" на адресному боці
посилки внизу ліворуч (під адресою відправника);
е) зверху ліворуч на адресному боці прийнятої звичайної
посилки наклеїти ярлик CP73 білого кольору (мал. 58), в якому
латинськими літерами написати найменування об'єкта поштового
зв'язку місця приймання та номер касового чека (квитанції ф. 1), а
на посилку з оголошеною цінністю на тому самому місці - ярлик CP74
рожевого кольору з літерою "V" (мал. 59). Друга частина (меншого
розміру) цих ярликів наклеюється на супровідні адреси CP71;
є) зважити посилку, у супровідній адресі CP71 та на адресному
боці посилки поруч з ярликом CP73 або CP74 зазначити масу: для
звичайної посилки - в кілограмах і сотнях грамів (будь-яка
кількість грамів округляється до сотні в більшу сторону), для
посилки з оголошеною цінністю - в кілограмах і десятках грамів
(будь-яка кількість грамів округляється до десятка в більшу
сторону).
Мал. 58. Зразок ярлика CP73 для наклеювання
верхньої частини - на вихідну міжнародну посилку,
нижньої частини - на супровідну адресу
( va445253-01 )
Мал. 59. Зразок ярлика CP74 для наклеювання
верхньої частини - на вихідну міжнародну посилку
з оголошеною цінністю, нижньої
частини - на супровідну адресу
( va445253-01 )
За пересилання посилки стягується плата за масу, а в разі
пересилання посилки з оголошеною цінністю, крім того, - плата від
суми оголошеної цінності та експедиційна плата. Стягується також
плата за додаткові послуги, надані працівником зв'язку, і плата за
пред'явлення посилки для митного контролю відповідно до діючого
тарифу.
За посилки з крихким вкладенням і громіздкі посилки сума
плати, що стягується за масу посилок, збільшується на 50
відсотків. У разі пересилання їх авіатранспортом тариф не
збільшується. Такі посилки приймаються тільки до країн, що
зазначені в Керівництві з приймання міжнародних поштових
відправлень.
Якщо посилка водночас є громіздкою і з крихким вкладенням,
додатковий тариф стягується тільки один раз.
На посилку з вкладенням крихких предметів наклеюється ярлик
"Fragile" ("Обережно") (мал. 60), а на супровідній адресі до неї
великими літерами зазначається відмітка "Colis Fragile" ("Крихка
посилка"). На громіздких посилках та супровідних адресах до них
проставляється відмітка "Encombranf (Громіздка") або наклеюється
ярлик такого самого змісту.
Мал. 60. Зразок ярлика "ОБЕРЕЖНО"
( va445253-01 )
Працівник зв'язку проставляє на супровідній адресі суму плати
за пересилання посилки, підписується і проставляє відбиток
календарного штемпеля.
313. За прийняту міжнародну посилку відправникові видається
касовий чек (квитанція ф. 1), де, крім даних, передбачених для
внутрішніх посилок, зазначається країна призначення. Крім того, у
графі "Прізвище" в дужках пишеться прізвище (найменування)
відправника.
У рядку "Особливе призначення", у разі потреби, зазначаються
відмітки: "Обережно", "Громіздка" тощо.
314. Прийняті посилки (незалежно від кількості) разом із
супровідними адресами і деклараціями відправляються за окремими
накладними ф. 16 до ММПО згідно з Керівництвом з направлення
міжнародної пошти. В накладній зазначається номер посилки, сума
оголошеної цінності (в національній валюті), маса та країна
призначення, а також особливі відмітки. В кінці запису кількість
посилок, супровідних адрес та декларацій підсумовується. Накладну
підписує працівник зв'язку, який її склав, і працівник, який
здійснював контроль.
Обробка та вручення міжнародних поштових посилок
315. Вхідні міжнародні поштові посилки розподіляються на
види:
а) посилки, на вкладення яких відповідно до законодавства
України митницею нараховуються платежі (митний збір, мито, ПДВ,
акцизний збір) (далі - митні);
б) посилки, на вкладення яких при здійсненні митного контролю
не нараховуються платежі (далі - безмитні).
316. На супровідній адресі CP71 до митної посилки повинен
бути відбиток штампа митниці "Підлягає видачі адресату після
сплати платежів, нарахованих митницею" та штампа ММПО із
зазначенням сум митних платежів (митний збір, мито, акцизний збір,
ПДВ) і плати за пред'явлення посилки для митного контролю, які
стягуються з адресата при видачі посилки відповідно до діючого
тарифу.
На супровідних адресах CP71 до безмитних посилок має бути
відбиток штампа митниці "Без сплати митниці платежів".
317. Кожна вхідна посилка, за винятком громіздких, які
неможливо укласти в мішок, з ММПО відправляється до об'єкта
поштового зв'язку місця призначення в страховому мішку з
вкладенням таких документів:
а) з митною посилкою - митна декларація CN23, супровідна
адреса CP71, бланки поштових переказів ф. 113, оглядовий розпис, в
якому проставлено суми митних платежів (мал. 61);
б) з безмитною посилкою - митна декларації CN23 та супровідна
адреса CP71.
Крім того, у страховий мішок має бути вкладена накладна
ф. 16, до якої приписана посилка.
Мал. 61. Зразок митного оглядового розпису
( va445253-01 )
318. На бирці, прикріпленій до мішка, має бути ярлик ф. 17 та
адресний ярлик, на якому зазначається вид посилки (митна,
безмитна), країна та номер приймання, через дріб - валовий номер,
суми платежів, нарахованих митницею, і плати за пред'явлення
посилки для митного контролю, докладна адреса та повне
найменування одержувача, а також маса посилки разом з мішком. Якщо
посилка з крихким вкладенням, то на ярлик ф. 17 повинен бути
прикріплений ярлик "Обережно".
319. Мішок з посилкою, що надійшов до об'єкта поштового
зв'язку місця призначення, ретельно оглядається, зважується.
Особлива увага звертається на цілісність оболонки, перев'язу та
печатки (пломби, пристрою, що зачиняється), а також на
відповідність фактичної маси мішка масі, що проставлена на
адресному ярлику.
Кожному мішку присвоюється вхідний порядковий номер, який
зазначається на адресному ярлику і в накладній ф. 16 (у тому числі
на внутрішній накладній при розкритті мішка і видачі посилки).
Після цього мішок з посилкою передається до комори, де
зберігається до видачі адресату
320. На підставі даних адресного ярлика виписується
повідомлення ф. 22, яке доставляється адресату. У повідомленні,
крім передбачених даних, зазначаються номер приймання та валовий
номер (через дріб), суми митних платежів і плати за пред'явлення
посилки для митного контролю.
321. Видача міжнародних посилок здійснюється згідно з п. 181
Порядку, з урахуванням доповнень, викладених нижче.
322. Перед видачею мішок зважується, розкривається і його
вкладення перевіряється працівником зв'язку в присутності
одержувача і працівника, який здійснює контроль, крім відділень
зв'язку, де за штатним розкладом є тільки начальник відділення
зв'язку, не враховуючи листонош. Попередньо з'ясовується, яка
посилка підлягає видачі (митна, безмитна), а також яку суму слід
одержати з одержувача. Після ретельного огляду оболонки посилка
зважується і її маса звіряється з масою на оболонці посилки та в
супровідній адресі CP71 або зазначеною після митного контролю на
ярлику з валовим номером та в оглядовому розпису. Суми митних
платежів, що зазначені на бланках переказів ф. 113, звіряються з
сумами митних платежів, зазначеними в оглядовому розпису,
супровідній адресі CP71, накладній ф. 16 і адресному ярлику. Якщо
посилка митна, одержувачу пред'являється для ознайомлення
оглядовий розпис.
323. За бажанням одержувача вкладення посилки може
перевірятися до сплати митних платежів. Якщо при перевірці
виявиться недостача або пошкодження вкладення, складається акт ф.
51-2 з докладним описом усіх обставин. За бажанням адресата йому
може бути видана копія акта ф. 51-2.
324. Якщо мішок надійшов у пошкодженому вигляді або з актом
ф. 51-1, складеним з причини пошкодження мішка, посилка видається
адресату з перевіркою вкладення і складенням акта ф. 51-2, в якому
зазначаються всі дані подання, причина перевірки вкладення
посилки, характер пошкодження мішка (посилки), маса посилки до і
після розкриття, а також відповідність вкладення, зазначеного в
оглядовому розпису (якщо посилка митна), і митної декларації CN23,
найменування і маса відсутніх предметів. Акт ф. 51-2 підписується
працівниками зв'язку, які брали участь у розкритті, та
одержувачем. У разі виявлення недостачі частини вкладення до ММПО,
де проводився митний огляд, разом з актом ф. 51-2 висипаються
порожній мішок, в якому пересилалася посилка, та елементи його
запакування (мішковий ярлик, перев'яз, пломба).
Якщо посилка надійшла за актом ф. 51, що був складений під
час митного контролю через відсутність митної декларації або
недекларування предметів відправником, вона видається одержувачу з
перевіркою вкладення. Якщо вкладення посилки відповідає записам
акта ф. 51, він вдруге не складається.
325. Якщо при посилці не буде оглядового розпису або на
супровідній адресі CP71 - відбитка штампа митниці щодо видачі
посилки без стягнення митних платежів, а також при розбіжності сум
митних платежів, зазначених в оглядовому розпису та на бланках
переказів ф. 113, в ММПО негайно надсилається лист з проханням
вислати оглядовий розпис або повідомити про причини розбіжностей.
До одержання оглядового розпису або відповіді посилка адресату не
видається, а запаковується в мішок в присутності працівника, який
здійснює контроль, запечатується його контрольною печаткою. Мішок
з посилкою зберігається порядком, що забезпечує його схоронність.
326. При одержанні митної посилки одержувач сплачує суми
митних платежів (митний збір, мито, акцизний збір, ПДВ) згідно з
бланками поштових переказів ф. 113 та плати за їх пересилання,
плати за пред'явлення посилки для митного контролю і на лицьовому
боці супровідної адреси CP71 проставляє дату та розписується.
Одержувачу також видається оглядовий розпис, а частина оглядового
розпису (ордер) долучається до документів об'єкта поштового
зв'язку.
На прийняті поштові перекази післяплати ф. 113 одержувачу
посилки видається касовий чек (квитанція ф. 5), а на одержану
плату за пред'явлення посилки для митного огляду - касовий чек
(квитанція ф. 47). На повідомленні ф. 22 на міжнародну посилку, що
видається, проставляється дата одержання плати і номери касових
чеків (квитанцій ф. 5, ф. 47). Мішок, в якому надійшла посилка,
негайно повертається до ММПО, де проводився митний контроль
посилки.
327. У разі видачі митної посилки без стягнення платежів,
нарахованих митницею, негайно вживаються заходи для їхнього
стягнення з адресата, а якщо адресат відмовиться від сплати, вони
стягуються в порядку, установленому чинним законодавством. При
неможливості стягнення з адресата платежів, нарахованих митницею,
вони стягуються з винних працівників зв'язку.
Контроль за поверненням митних платежів здійснюється в ММПО
шляхом поіменного звірення сум митних платежів, зазначених у
переліку посилок, які були пред'явленні для митного контролю, та
відривному талоні оглядового опису з наступним підтвердженням цих
сум поштовими переказами ф. 113.
Керівники об'єктів поштового зв'язку в разі надходження до
них повідомлення про неодержання сум митних платежів зобов'язані
негайно провести перевірку, забезпечити оплату заборгованості та
вжити інших належних заходів.
328. Якщо адресат має намір подати до митниці заяву щодо
зняття або зниження суми митних платежів, йому необхідно
повідомити найменування митниці, номер посилки і валовий номер, за
яким вона була відправлена. До заяви додаються довідка про склад
сім'ї та загальну суму її доходів. До вирішення питання посилка
зберігається в об'єкті поштового зв'язку місця призначення, але не
більше двох місяців від дня її надходження. Заяви про зняття або
зниження нарахованих сум митних платежів, а також про правильність
їх нарахування приймаються від адресата до одержання ним поштового
відправлення.
Якщо адресат не згоден з нарахованою сумою митних платежів,
він повинен зазначити про це на зворотному боці оглядового
розпису. У цьому випадку об'єкт поштового зв'язку пересилає
посилку з відповідними документами в страховому мішку, в якому
вона надійшла, до ММПО, де проводився її митний контроль. На
внутрішній накладній ф. 16 зазначається номер посилки, країна
подання, причина повернення. Після повторного огляду посилка
видається адресату із стягненням митних платежів у розмірі,
визначеному митницею.
329. За посилку, повернену із-за кордону або дослану, з
відправника стягується плата у сумі, зазначеній ММПО на
супровідній адресі CP77, накладній ф. 16. ярлику ф. 17 та у
відомості тарифів CP71. Якщо вручити відправнику міжнародну
посилку, повернену із-за кордону, неможливо, після закінчення
строку зберігання вона передається до нерозданих до поштамту, в
підпорядкуванні якого знаходиться об'єкт поштового зв'язку місця
приймання.
330. Якщо в пунктах обміну, в дорозі або в місці призначення,
де немає митниці, буде виявлено, що вкладення посилки зіпсоване,
то дозволяється відкрити посилку і знищити зіпсовані предмети в
присутності керівника об'єкта поштового зв'язку або його
заступника, що оформляється актом ф. 51-2, копія якого
надсилається в ММПО, де здійснювався митний контроль посилки, і
долучаються до супровідних документів.
При зіпсутті всього вкладення посилки копія акта ф. 51-2 про
його знищення разом з оглядовим розписом і супровідною адресою
CP71 надсилається до ММПО, де проводився митний огляд посилки, для
зняття митних платежів.
Глава 18
ВІДПРАВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРИСКОРЕНОЇ ПОШТИ
Порядок приймання, обробки та вручення
331. Служба міжнародної прискореної пошти (абревіатура "МПП"
або Expres Mail Service - "EMS") є фізично найшвидша з поштових
служб.
У відправленнях міжнародної прискореної пошти (МПП)
пересилаються предмети і документи, що дозволені до пересилання в
міжнародних поштових відправленнях.
Відправлення міжнародної прискореної пошти поділяються на
відправлення з документами і відправлення з товарним вкладенням.
Запакування відправлень МПП повинно відповідати характеру
вкладення та виключати можливість пошкодження вкладення при
перевезенні.
Для адресування відправлень міжнародної прискореної пошти
застосовується спеціальний адресний ярлик (мал. 62).
Мал. 62. Зразок заповнення спеціального
адресного ярлика відправлення міжнародної
прискореної пошти
( vb445253-01 )
На спеціальному адресному ярлику проставляється логотип, який
складається з таких елементів:
форма крила жовтогарячого кольору;
літери "EMS" блакитного кольору;
три горизонтальні смуги жовтогарячого кольору.
332. Приймання відправлень МПП може здійснюватись як у
відповідних об'єктах поштового зв'язку, так і за адресою
відправника за його викликом по телефону.
Приймання відправлень МПП в об'єктах поштового зв'язку
здійснюється на виділеному робочому місці.
Відправлення МПП приймаються та пересилаються за окремими
Планами направлень міжнародної прискореної пошти.
Відправлення МПП приймаються від фізичних осіб у відкритому
вигляді, а від юридичних - у закритому вигляді, опечатані чи
опломбовані печаткою відправника.
333. До відправлень МПП відправником заповнюється митна
декларація CN23 з докладним описом вкладення: з товарами - в 3-х
примірниках, з документами - в 2-х.
Приймання відправлень МПП від юридичних осіб здійснюється за
списками ф. 103, оформленими у відповідності до п. 72 Правил
надання послуг поштового зв'язку ( 1515-2000-п ).
334. При прийманні відправлення МПП працівник зв'язку
зобов'язаний:
а) перевірити, чи здійснюється приймання відправлень МПП до
країни призначення, чи дозволені до вивозу з України та ввезення
до країни призначення предмети, що пересилаються;
б) перевірити правильність адресування відправлення із
зазначенням номерів телефонів відправника і одержувача та
відповідність вкладення із записом у митній декларації CN23;
в) зробити в лівому нижньому куті спеціального адресного
ярлика відповідну службову відмітку про спосіб приймання
відправлення МПП: у вікні приймання, за викликом, на підставі
угоди;
г) зазначити на спеціальному адресному ярлику відмітку про
характер предметів, що пересилаються (товари чи документи);
ґ) зважити відправлення;
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.