Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Пенсійне забезпеченняПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення
(О безотлагательных мероприятиях по подготовке и проведению реформы пенсионного обеспечения)
18.11.1989
Про недержавне пенсійне забезпечення
(О негосударственном пенсионном обеспечении)
09.07.2003
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий соответственно Закону Украины "Про пенсионное забезпечення")
30.04.2002
Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О порядке введения в действие Закона Украины "Про пенсионное забезпечення")
06.12.1991
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у раз...
(Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, пребывание на которых дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в раз...)
04.03.2004
Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
(О порядке погашения задолженности из выплаты пенсий путем выдачи по желанию пенсионеров товаров (предоставление услуг), переданных в счет сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
05.08.1999
Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення
(Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения)
12.10.1992
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215
(О дополнении пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 18 сентября 2004 г. N 1215)
27.10.2004
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо коштів, внесених на пенсійні вклади)
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О налоге из доходов физических лиц" (относительно средства, внесенных на пенсионные вклады))
16.06.2004
Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися
(Об утверждении Порядка принятие Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины решение за повесткой дня собрания основателей негосударственного пенсионного фонда, которые не состоялось)
18.03.2004
Про сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійного страхування в Україні
(О современном состоянии пенсионного обеспечения и внедрения пенсионного страхования в Украине)
11.05.2004
Про порядок узагальнення зауважень і пропозицій трудових колективів і громадян по проекту Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"
(О порядке обобщения замечаний и предложений трудовых коллективов и граждан по проекту Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР")
12.12.1989
Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення
(О неотложных мероприятиях по подготовке иd проведения реформы пенсионного обеспечения)
18.11.1989
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у раз...
(Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений ІІІ-І уровней аккредитации, пребывание на которые дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в раз...)
04.03.2004
Про проекти постанов Верховної Ради України у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян"
(О проектах постановлений Верховной Рады Украины в связи с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 года N 1783 "О мероприятиях по улучшению пенсионного обеспечения граждан")
17.02.2004
Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недер...
(Об утверждении Порядка представление администратором негосударственного пенсионного фонда информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины о заключении советом негосударственного пенсионного фонда договоров о предоставлении финансовых услуг недрал...)
25.12.2003
Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(Об утверждении Порядка представление рекламных материалов относительно услуг по негосударственному пенсионному обеспечению к Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины)
29.12.2003
Про затвердження Порядку внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
(Об утверждении Порядка внесение в Государственный реестр финансовых учреждений информации о пенсионных фондах, которые созданные к вступлению в силу Законом Украины "Про негосударственное пенсионное обеспечение")
18.11.2003
Про недержавне пенсійне забезпечення
(Про негосударственное пенсионное обеспечение)
09.07.2003
Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О внесении изменения в статью 14 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
10.07.2003
Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О внесении изменения в статью 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
10.07.2003
Про направлення проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення на повторне друге читання
(О направлении проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение на повторное второе чтение)
19.06.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
22.05.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений к Закону Украины "О пенсионном обеспечении")
15.05.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам пенсионного обеспечения)
06.03.2003
Про внесення змін до пункту 5 Положення про Державну раду з питань пенсійної реформи
(О внесении изменений в пункт 5 Положение о Государственном совете по вопросам пенсионной реформы)
19.02.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення
(О принятии за основу проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение)
16.01.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
16.01.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
28.11.2002
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
28.11.2002
Про заходи щодо підвищення ефективності управління фінансами пенсійного забезпечення
(О мероприятиях по повышению эффективности управление финансами пенсионного обеспечения)
12.09.2002
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2001 р. N 1563
(О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2001 г. N 1563)
17.08.2002
Про підвищення розмірів пенсій окремим категоріям пенсіонерів, які працювали на підземних роботах
(О повышении размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров, которые работало на подземных роботах)
20.11.2001
Про внесення змін до Положення про Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи
(О внесении изменений в Положение о Координационном центре по вопросам осуществления пенсионной реформы)
11.07.2002
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Об утверждении Порядка представление и оформление документов для назначения (перерасчета) пенсий соответственно Закону Украины 'О пенсионном обеспечении')
30.04.2002
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України з питань пенсійного забезпечення
(О признании такими, что утратили действие, решений Правительства Украины по вопросам пенсионного обеспечения)
04.12.1992
Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення
(Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения)
12.10.1992
Методичні рекомендації щодо застосування положень статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування
(Методические рекомендации относительно применения положений статьи 21 Закона Украины 'О службе в органах местного самоуправления' при решении вопросов пенсионного обеспечения должностных лиц местного самоуправления)
08.11.2001
Конвенція про пенсії морякам N 71
(Конвенция о пенсиях морякам N 71)
28.06.1946
Щодо права на пенсію
(Относительно права на пенсию)
28.08.1994
Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України
(Об основных направлениях реформирования системы пенсионного обеспечения население Украины)
10.10.2001
Про затвердження заходів щодо реалізації Послання Президента України Л.Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України" на 2001-2004 роки
(Об утверждении мероприятий по реализации Послания Президента Украины Л.Д. Кучмы к Верховной Раде Украины и Кабинета Министров Украины 'Об основных направлениях реформирования системы пенсионного обеспечения население Украины' на 2001-2004 года)
14.12.2001
Про прийняття за основу проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення
(О принятии за основу проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение)
15.11.2001
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений к некоторым законодательным актам относительно пенсионного обеспечения граждан)
15.11.2001
Про прийняття за основу проекту Закону України про доповнення статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о дополнении статьи 88 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
13.09.2001
Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов"язаних із достроковим виходом працівників на пенсію
(Об утверждении Порядка возмещение Пенсионному фонду Украины из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы затрат, связанных с досрочным выходом работников на пенсию)
06.08.2001
Про робочу групу з підготовки проекту позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України щодо впровадження пенсійної реформи в Україні
(О рабочей группе из подготовки проекта внеочередного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины относительно внедрения пенсионной реформы в Украине)
13.07.2001
Про першочергові заходи щодо подальшого проведення пенсійної реформи
(О первоочередных мероприятиях по дальнейшему проведению пенсионной реформы)
22.03.2001
Про план дій щодо організаційного та інформаційного забезпечення проведення пенсійної реформи
(О плане дои относительно организационного и информационного обеспечения проведения пенсионной реформы)
24.02.2001
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
22.02.2001
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
21.12.2000
Про затвердження графіка погашення заборгованості із збору на обов"язкове державне пенсійне страхування
(Об утверждении графика погашение задолженности из сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
28.04.2000
Про прийняття за основу проекту Закону України про доповнення статті 21 та нову редакцію статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о дополнении статьи 21 и новую редакцию статьи 65 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
02.03.2000
Про затвердження Жулинського М.Г. керівником міжвідомчої робочої групи з координації роботи та підготовки проектів рішень щодо проведення пенсійної реформи
(Об утверждении Жулинського М.Г. руководителем межведомственной рабочей группы из координации работы и подготовки проектов решений относительно проведения пенсионной реформы)
01.02.2000
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. N 272
(О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 6 апреля 1999 г. N 272)
10.11.1999
Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області
(О ходу пенсионной реформы в Украине с учетом результатов проведения эксперимента из назначения пенсий органами Пенсионного фонда в Львовской области)
15.10.1999
Про проект Закону України про недержавні пенсійні фонди
(О проекте Закона Украины про негосударственные пенсионные фонды)
10.09.1999
Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на обов"язкове державне пенсійне страхування
(О порядке погашения задолженности из выплаты пенсий путем выдачи по желанию пенсионеров товаров (предоставление услуг), переданных в счет сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
05.08.1999
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
15.07.1999
Словник кодів підстав для визначення права на пенсію
(Словарь кодов подставь для определения права на пенсию)
23.04.1999
Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 р. N 1810
(О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 1998 г. N 1810)
30.04.1999
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
24.12.1998
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
09.12.1998
Про внесення змін до деяких указів Президента України
(О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины)
10.09.1998
Про мобілізацію додаткових коштів на фінансування соціальних виплат
(О мобилизации дополнительных средств на финансирование социальных выплат)
18.06.1998
Про план заходів організаційно-правового та інформаційно-технічного забезпечення виконання Указу Президента України від 13 квітня 1998 р. N 291
(О плане мероприятий организационно-правового и информационно-технического обеспечения выполнения Указа Президента Украины от 13 апреля 1998 г. N 291)
27.06.1998
Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні
(Об Основных направлениях реформирования пенсионного обеспечения в Украине)
13.04.1998
Про збереження деяких прав у зв"язку з виходом на пенсію
(О сохранении некоторых прав в связи с выходом на пенсию)
11.08.1997
Про збереження прав за Климпушем О.Д.
(О сохранении прав за Климпушем О.Д.)
10.07.1997
Про надання прав Кочевих І.П.
(О предоставлении прав Кочевих И.П.)
09.07.1997
Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Об информации Кабинета Министров Украины о ходу выполнения Закона Украины 'О внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
09.12.1997
Про обчислення пенсій інвалідам-чорнобильцям
(О вычислении пенсий инвалидам-чернобыльцам)
06.03.1997
Про проект Закону України про внесення змін до статей 19 і 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений в стати 19 и 64 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
11.04.1997
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О проекте Закона Украины о внесении изменений и дополнений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
21.11.1996
Про стан виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат"
(О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 12 мая 1996 г. N 333 'О неотложных мероприятиях по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат')
07.08.1996
Про порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 листопада 1992 року
(О порядке вычисления пенсий, что назначаются после 1 ноября в 1992 году)
13.01.1993
Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС
(Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии нетрудящимся пенсионерам, высвобожденным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС)
13.09.2001
Про внесення доповнень та змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66
(О внесении дополнений и изменений к приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 22.03.2000 N 66)
15.03.2001
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66
(О внесении изменений к приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 22.03.2000 N 66)
29.10.2003
Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення
(О дополнительных мероприятиях по повышению уровня пенсионного обеспечения)
24.07.2004
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий соответственно Закону Украины "Про пенсионное забезпечення")
30.04.2002
Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад
(Об утверждении Порядка выдачи справок о заработной плате для пересчета пенсий государственным служащим в случае ликвидации органов, из которых лицо вышло на пенсию, а также переименование (отсутствия) должностей)
03.12.2003
Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат
(О некоторых вопросах финансирования социальных выплат и связанных с ними административных расходов)
21.10.2004
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
(О повышении уровня пенсионного обеспечения)
18.09.2004
Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат
(О некоторых вопросах финансирования социальных выплат и связанных с ними административных затрат)
21.10.2004
Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О внесении изменения в статью 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
10.07.2003
Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
15.05.1992
Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов"язаних з
(Об утверждении Списка работ и профессий, которые дают право на пенсию независимо от века при непосредственной занятости на протяжении полного рабочего дня на подземных и открытых горных роботах (включая личный состав горноспасательных частей), связанных с)
31.03.1994
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
(О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. N 393)
03.06.1994
Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов"язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціа
(О состоянии и дополнительных мерах относительно выплаты пенсий, погашение задолженности из обязательных платежей к государственного и местным бюджетам, недоимки к Пенсионному фонду id Фонда для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и соціа)
11.08.1998
Про призначення пенсії Жукову О.І.
(О назначении пенсии Жукову О.И.)
08.06.1994
Про призначення пенсії Пічужкіну М.С.
(О назначении пенсии Пічужкіну М.С.)
17.02.1994
Про призначення пенсії Колеснику Ф.Д.
(О назначении пенсии Колеснику Ф.Д.)
17.02.1994
Про призначення пенсії Пильникову М.О.
(О назначении пенсии Пильникову М.О.)
17.02.1994
Про призначення пенсії Колеснику М.П.
(О назначении пенсии Колеснику М.П.)
18.05.1994
Про врегулювання питання призначення пенсій державним службовцям у зв'язку з інвалідністю та втратою годувальника на випадок смерті державного службовця
(Об урегулировании вопроса назначения пенсий государственным служащим в связи с инвалидностью и потерей кормильца на случай смерти государственного служащего)
31.07.2000
Про внесення зміни до пункту 1 Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
(О внесении изменения в пункт 1 Порядка вычисления пенсий по инвалидности, которая настала вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы)
22.09.2004
Про зміну пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 728
(Об изменении пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 20 октября 1994 г. N 728)
08.02.1995
Про врегулювання питання призначення пенсій державним службовцям у зв"язку з інвалідністю та втратою годувальника на випадок смерті державного службовця
(Об урегулировании вопроса назначение пенсий государственным служащим в связи с инвалидностью и потерей кормильца на случай смерти государственного служащего)
31.07.2000
Про затвердження Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв"язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
(Об утверждении Порядка вычисление пенсий по инвалидности, которая настала вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы)
11.12.1996